foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
NOWE PROPOZYCJE ZABAW DLA DZIECI W OGŁOSZENIACH

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat:  Wrażenia i uczucia.

Termin realizacji:  18 – 22.05.2020

Poniedziałek: Uczymy się wyrażać uczucia.

Wtorek: W płaczu nie ma nic złego.

Środa: Oswajamy się z ciemnością.

Czwartek: Jak pozbyć się strachu?

Piątek: Muzyczne opowieści.

W tym tygodniu:

 • Rozmawiamy z dziećmi o emocjach i uczuciach. Dzieci próbują identyfikować, nazywać emocje i uczucia towarzyszące im podczas różnych aktywności oraz odczytywać emocje swoich kolegów i koleżanek.
 • Ćwiczymy odporność emocjonalną, sposoby reagowania podczas wygranej i przegranej. Próbujemy "oswoić" niektóre uczucia.
 • Utrwalamy informacje dotyczące akceptacji wszystkich uczuć oraz radzenia sobie z tymi, które są dla nich trudne.
 • Na podstawie opowiadania poznajemy znaczenie przysłowia "Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie"
 • Słuchamy tekstów literackich i na ich podstawie rozmawiamy o własnych uczuciach i reagowaniu na nie.
 • Odczytujemy proste wyrazy związane z tematyką tygodnia. Utrwalamy poznane litery.
 • Rozwijamy umiejętności matematyczne poprzez liczenie i przeliczanie w zakresie 20. Utrwalamy kształt liczb.
 • Słuchamy, śpiewamy piosenki związane z tematyką tygodnia.
 • Uczestniczymy w wielu zabawach teatralnych, pantomimicznych i darmowych.
 • Próbujemy wyrazić swoje nastroje za pomocą środków muzycznych i plastycznych.
 • Wykonujemy prace plastyczne i plastyczno- techniczne.

Copyright © 2020 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.