foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
- NOWY JADŁOSPIS - 18 - 22.02.2019

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Jestem Polką, jestem Polakiem.

Termin realizacji: 05 - 09.11. 2018

 1. Wprowadzenie przedszkolaków w temat tygodnia – legenda o powstaniu państwa polskiego ,,Lechu i Białym Orle”. Rozmowa na temat treści legendy oraz omówienie zmian w wyglądzie godła na przestrzeni lat.
 2. Historia Polski według przedszkolaków – dzieci tworzą teatrzyk sylwetowy do poznanego tekstu.
 3. Symbole narodowe – omawianie, demonstrowanie, poszerzanie wiadomości i rozwijanie mowy.
 4. Omawianie treści piosenki ,,Co to jest niepodległość ?” – nauka tekstu na pamięć. Rozmowa z dziećmi na temat święta niepodległości – przybliżenie dzieciom historii Polski.
 5. Rozmowa z pokazem sławnych Polaków. Przedstawienie dzieciom życia i twórczość najwybitniejszych Polaków:
  • Fryderyk Chopin
  • Mikołaj Kopernik
  • Maria Skłodowska - Curie
  • Jerzy Kukuczka
  • Robert Lewandowski
 6. Szlaczki – doskonalenie sprawności manualnej, przygotowanie do pisania liter. Wprowadzenie litery ,,L” – rozpoznawanie i nazywanie litery wielkiej i małej, podejmowanie próby jej pisania.
 7. Wyjaśnienie pojęcia ,,stolica”. Praca z mapą Polski - wskazanie dzieciom na mapie stolicy polski. Wysłuchanie legendy o warszawskiej Syrence.
 8. Stara Warszawa – Nowa Warszawa – oglądanie fotografii miasta, przedstawiające różne dzielnice. Wypowiedzi dzieci na temat dostrzeżonych podobieństw i różnic.
 9. Unia w Europie – praca z mapą, zapoznanie z europejskimi państwami. Rozmowa z dziećmi o niezwykłych miejscach w Europie.
 10. Poznanie wybranych elementów wytworów Polskiej sztuki ludowej – wspólne oglądanie fotografii strojów różnych regionów Polski.
 11. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, kształcenie umiejętności zgodnej zabawy,
 12. Tworzenie prac plastycznych, zgodnych z tematyka tygodnia.
 
Temat tygodnia: Poznajemy świat wokół nas.
 
Czas realizacji: 29.10 - 02.11.2018

1. Jak zwierzęta przygotowują się do zimy? Poszerzanie wiadomości przyrodniczych, rozwijanie mowy, wypowiedzi dzieci, praca z ilustracją.
2. Mój brat niedźwiedź - poznanie rodziny niedźwiedziowatych.
3. Przyroda pod ochroną - rozmowa kierowana dotycząca sensu chronienia przyrody, sensu i celów zakładania rezerwatów przyrody i parków narodowych.
4. Jesień w lesie - nauk a piosenki
5. Poszukiwanie leśnych tropów - praca plastyczna
6. Torba turysty - poznanie literki "t". Tropienie gloski "t", próby pisania małej i dużej litery "t""
7. "Jak się krasnal z sójkami za morze wybierał? Wysłuchanie opowiadania L. Krzemienieckiej. Rozmowa o przysłowiu.
8. Czyj to głos? Zagadki słuchowe, rozpoznawanie głosów ptaków.
9. Zabawy dydaktyczne oraz ruchowe  związane z tematyką tygodnia.
 
 
Temat tygodnia: "Odkrywamy sekrety przyrody jesienią".
 
Czas realizacji: 15 - 26.10.2018
 
1. Zabawy ruchowe, integracyjne i rytmiczne związane z tematyką lasu: "omiń mrowisko", "ścieżka dla odważnych" "stary niedźwiedź mocno śpi" "sza sza sza", 
2. Odgłosy lasu - słuchanie historyjki dźwiękowej, rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej, analiza głoskowa nazw drzew.
3. Właściwe i niewłaściwe zachowania w lesie - burza mózgów
4. Jesienne drzewo - praca plastyczna z wykorzystaniem liści
5. Zapoznanie z małą i wielką literą "m" - tropienie głoski m, pisanie szlaczków raz małej i wielkiej litery m po śladzie w liniaturze.
6.  Leśne ptaki - praca plastyczno-techniczna.
7. Jestem drzewem - zabawa językowa z elementem relaksacyjnym na podstawie wiersza T. Wyrwy-Krzyżańskiego pt. "Dominika leśna"
8. "Jesienna muzyka " wykonanie ilustracji dźwiękowej do wiersza Józefa Czechowicza "Jesień".
9. Przybij piątkę - zapoznanie z cyfrą 5, przeliczane w zakresie 5, tworzenie zbiorów pięcioelementowych
10. Jaka to moneta? - zabawa matematyczna, rozpoznawanie modeli monet, klasyfikowanie, doskonalenie pamięci słuchowej.
11. Zagadki słowne dotyczące mieszkańców lasu.
12. Frotaż liści - zabawa plastyczna.

Temat: Jak dbamy o nasze zdrowie ?

Termon realizacji: 08 - 12.10.2018

 1. Wprowadzenie dzieci w tematykę tygodnia. Wspólne szukanie odpowiedzi na pytanie zawarte w tematyce tygodnia.
 2. Rozmowa z dziećmi ,, Jak się ubrać jesienią?” inspirowana treścią utworu
 3. Brzechwy ,,Katar Katarzyny” – rozpoznawanie pogody, dobieranie ubrań do jesiennej pogody.
 4. Ćwiczenia w zakresie percepcji słuchowej.
 5. Szlaczki – doskonalenie sprawności manualnej, przygotowanie do pisania liter. Wprowadzenie małej i wielkiej litery ,,I”. Podejmowanie próby pisania małej i dużej litery ,,I” w liniach.
 6. Wprowadzenie cyfry 4, układanie puzzli z cyfrą 4, demonstracja sposobu pisania cyfry 4, wyszukiwanie cyfry 4 na zdjęciach.
 7. ,, Zdrowo jem w każdy dzień “ - utrwalanie nazwy dni tygodnia i produktów spożywczych.
 8. Słuchanie wiersza ,, Witaminki " – wspólne rozmowy na temat znaczenia spożywania zwiększonej ilości witamin jesienią.
 9. Ćwiczenia klasyfikacyjne zdrowe - niezdrowe produkty. Doskonalenie umiejętności uzasadniania własnego wyboru.
 10. Zapoznanie się z piramidą zdrowia – przypomnienie zasad tworzenia piramidy żywieniowej.
 11. Zabawy językowe układanie zagadek o warzywach i owocach.
 12. Prace plastyczne zgodne z tematyką tygodnia.
 13. 11.Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, kształtowanie umiejętności zgodnej zabawy.
 
Temat tygodnia: Książka kucharska prosto z natury.
 
Czas realizacji: 01 - 05.10.2018
 1. W poszukiwaniu przepisu - zapoznanie z literką "e". Rozmowa o spożywaniu warzyw i owoców pod różną postacią, wyjaśnienie co to jest przepis. Prezentacja i omówienie małej i wielkiej litery "e". Kreślenie szlaczków literopodobnych.
 2. Jesienne zakupy - porównywanie masy owoców i warzyw. Stosowanie pojęć lekki ciężki, lżejszy od, cięższy od. Surówka warzywno-owocowa, kształtowanie umiejętności przygotowania prostych potraw.
 3. Poznanie cyfry 3, prezentacja i omówienie cyfry, przeliczanie zbiorów trzyelementowych, zabawa w zakupy. Próby pisania cyfry 3.
 4. Jaka to figura? Poznanie trójkąta jako figury o 3 bokach i 3 kątach.
 5. Owocowa galeria - wykonanie pracy plastycznej metodą stemplowania.
 6. Przepis na szaszłyk - przygotowanie owocowego szaszłyka. Układanie owoców w konwencji wielokrotności cyfry 3.
 7. Owocowo warzywne rymowanki - wymyślanie rymów do nazw owoców i warzyw.
 8. Książka kucharska - oglądanie różnych książek kucharskich, przygotowanie własnego przepisu do grupowej książki kucharskiej
 9. Zabawy ruchowe związane z tematyką tygodnia: sałatka owocowa, podaj jabłko itp.
 10. Ziarna słonecznika - ćwiczenia oddechowe i motoryczne aparatu mowy z wykorzystaniem nasion słonecznika.
 11. Osłuchanie i nauka słów piosenki "Owocowy blues".
 12. Zabawy dowolne w grupach i kącikach zainteresowań, kształtowanie umiejętności zgodnej zabawy.

Copyright © 2019 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.