foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
- NOWY JADŁOSPIS - 19 - 23.11.2018

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

 
Temat tygodnia: Przedszkolaki to my!
 
Czas realizacji: 03-07.09.2018
 1. Poznawanie zasad regulujących właściwe zachowania podczas pobytu w przedszkolu. Utworzenie kontraktu, który będzie obowiązywał w grupie. Magiczne słowa - rozmowa na temat słów, których należy używać wobec innych -proszę, przepraszam, dziękuję.
 2. Wspomnienia z wakacji - dzielenie się wrażeniami z wakacji. Kształtowanie umiejętności swobodnej wypowiedzi.
 3. Stwarzanie warunków do swobodnej zabawy, poznawanie zabawek i możliwości korzystania z nich.
 4. Zapoznanie z poszczególnymi pomieszczeniami przedszkolnymi i ich przeznaczeniem.
 5. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
 6. Zabawy integrujące grupę. Poznanie nowych kolegów i koleżanek. Utrwalenie imion. Rozpoznawanie zapisu swojego imienia i zapisu imion kolegów i koleżanek z grupy (czytanie globalne). Rozwijanie przyjaźni i doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej.
 7. Doskonalenie umiejętności opisywania wyglądu własnego i kolegów.Kształtowanie świadomości własnego ciała. Stwarzanie okazji do dostrzegania różnic w wyglądzie dzieci. Ustalanie cech wspólnych dla dwóch osób.
 8. Doskonalenie sprawności manualnych.
 9. Ćwiczenie sprawności grafomotorycznej.
 10. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, kształcenie umiejętności zgodnej zabawy.
 11. Prace plastyczne związane z tematyką tygodnia. Wykonanie plakatu naszej grupy.
 12. Zabawy na przedszkolnym placu zabaw - przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
 
Temat tygodnia: "Do widzenia przedszkole".
 
Czas realizacji: 25-29.06.2018
 
1. "Wakacje - to dobrze czy złe?" rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem oraz udzielania logicznych i poprawnych językowo odpowiedzi.
2. Zabawy ruchowe z elementem równowagi- przenieś piłkę na krążku.
3.  Co zabieramy na wakacje? - rozwiązywanie zagadek. Zabawa dydaktyczna - co włożę do plecaka? Rozwijanie logicznego myślenia, kształtowanie umiejętności odejmowania w pamięci. Kto zbierze więcej - zabawa ruchowa z piłkami.
4. Bezpieczne wakacje - rozmowa z dziećmi. Rozwijanie umiejętności wnioskowania, logicznego myślenia oraz argumentowania.
5. Podróż - zabawa plastyczna, rozwijanie wyobraźni dzieci, doskonalenie sprawności manualnej.
6. Do widzenia przedszkole, nauka piosenki.
7. Łańcuszek z głoskami - zabawa słuchowa, rozwijanie umiejętności przeprowadzania analizy i syntezy słuchowej.
8. Laurka na pożegnanie - zbiorowa praca plastyczna.
9. Zgadnij kogo brakuje - zabawa orientacyjno-porządkowa.
10. Jaka to melodia- rozwijanie pamięci słuchowej
11. Wspominamy - rozmowa z dziećmi, zachęcanie do wyrażania swoich odczuć i opinii przed innymi.
12. Najbardziej - praca plastyczna, rozwijanie umiejętności wyrażania własnych odczuć i przeżyć w pracy plastycznej.
13. Kalambury - zabawa pantomimiczna. Rozwijanie koordynacji ruchowej i umiejętności kodowania informacji poprzez ruch.
 

Temat tygodnia: Kolory lata.

Czas realizacji: 18 – 22.06.2018

 1. ,,Co ma żółty kolor?”- rozmowa z dziećmi. Tworzenie pojęcia na podstawie definicji, rozwijanie myślenia logicznego dzieci, poszerzanie słownika czynnego o pojęcie
 2. ,,Zegar słoneczny” - prowadzenie do zapoznania się z dawnymi sposobami odmierzania czasu
 3. Piosenka ,,Kolorowe lato” - utrwalanie utworu. Rozwijanie pamięci słuchowej i koordynacji wzrokowo – ruchowo – słuchowej dzieci.
 4. ,,Gramy w zielone” – rozmowa na temat wiersza W. Broniewskiego. Rozwijanie percepcji słuchowej dzieci.
  ,,Wyścig żab – zabawa ruchowa z elementem skoku. Rozwijanie skoczności i koordynacji ruchowej dzieci.
 5. ,,Obserwacja letniego nieba” – rozwijanie zainteresowania pogodą.,, Żaglówki ” – zabawa oddechowa. Wydłużanie fazy wydechowej, świadome wykorzystywanie toru oddechowego.
 6. ,,Szukamy koloru niebieskiego” - rozmowa z dziećmi. Poszerzanie słownika czynnego dzieci o nazwy odcieni koloru niebieskiego: błękitny, granatowy turkusowy.
  ,,Lecimy z wiatrem” – zabawa ruchowa.
 7. ,,Kolorowe zagadki” – układanie zagadek. Doskonalenie umiejętności tworzenia definicji na podstawie pojęcia.
 8. ,,Ile czereśni mamy w koszyku?” – zabawa dydaktyczna. Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania oraz posługiwanie się kartonikami z kropkami do podpisywania liczebności zbiorów o wskazanej liczbie elementów.
 9. ,,Tęcza” – rozmowa z dziećmi na temat wiersza W. Słobodnika. Rozwijanie logicznego myślenia i umiejętności komunikatywnego wyrażania swoich myśli.
 10. ,,Dzień Taty” – rozmowa z dziećmi na temat ulubionego spędzania czasu ze swoim tatą. Zachęcanie do swobodnego wypowiadania się i wyrażania własnych myśli.
 11. Zabawy dydaktyczne dostosowane do tematu tygodnia.
 12. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, kształcenie umiejętności zgodnej zabawy.
 13. Tworzenie prac plastycznych ,zgodnych z tematyka tygodnia.
 
Temat tygodnia: Wakacje tuż-tuż...
 
Czas realizacji: 11 - 15.06.2018
 
1. Polskie krajobrazy - dostrzeganie charakterystycznych elementów różnych krajobrazów.
2. Góry- rozmowa na podstawie wiersza J. Porazińskiej. Poznawanie regionów Polski.
3. Tropimy głoskę "h"  - zabawy słuchowe.
4. Mieszkańcy jezior - rozwiązywanie zagadek.
5. Nad morzem - rozmowa na temat wiersza D. Wawilow. Wieloryb i rybki - zabawa z chustą animacyjna.
6. Łódka- układanka origami. Rozwijanie sprawności manualnej i umiejętności wykonywania czynności według wzoru.
7. "Piosenka do walizek i plecaków" - zabawy przy piosence.
8. Memory matematyczne - zabawa dydaktyczna.
9. "Rzeczka" słuchanie wiersza J.Tuwima, rozmowa na temat wiersza. Analiza i synteza słuchowa słów rzeka, woda, ryba.
10. "Żeby kózka nie skakała..." zabawy rytmiczne z przysłowiem.
11. Zabawy dydaktyczne związane z tematyka tygodnia.
12. Wykonywanie prac plastycznych dotyczących omawianych tematów.

Temat: Dzień Dziecka.

Czas realizacji: 04 -08.06.2018

 1. ,,Umiem czytać” – zabawa dydaktyczna. Przeprowadzenie analizy i syntezy wzrokowej. Próby odczytywania tekstu literowo – obrazkowego.
 2. ,, Emocje ” - rozpoznawanie i podawanie nazw emocji: radość, złość, smutek, zdziwienie. Uświadomienie dzieciom prawa do wyrażania emocji oraz faktu, że emocje odczuwamy wszyscy, niezależnie od miejsca pochodzenia.
 3. ,, Prawa dzieci” – uważne słuchanie opowiadania. Rozmowa dotycząca treści opowiadania ze szczególnym zwróceniem uwagi na zrównoważenie praw i obowiązków dzieci.
 4. Dopasowywanie różnych rodzajów domów do dzieci z różnych stron świata czyli zabawa ,, Kto gdzie mieszka ”.
 5. ,, Co robimy gdy jest nudno ?” - rozmowa z dziećmi. Wskazywanie różnych możliwości spędzania wolnego czasu. 
 6. Układanie zdań z podanymi przez nauczyciela wyrazami o tematyce związanej z Dniem Dziecka. ,,Skakanka” – zabawa ruchowa. Wdrażanie do zdrowej rywalizacji.
 7. Wspólne przygotowane kolorowych kanapek; zgromadzenie produktów i narzędzi. Rozmowa na temat higieny i bezpieczeństwa pracy.
 8. Spędzanie aktywnie czasu na świeżym powietrzu oraz integracja grupy podczas wycieczki do gospodarstwa agroturystycznego ,, Wodne ogrody”.
 9. Zabawy dydaktyczne dostosowane do tematu tygodnia.
 10. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, kształcenie umiejętności zgodnej zabawy.
 11. Tworzenie prac plastycznych ,zgodnych z tematyka tygodnia.

Copyright © 2018 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.