foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
- NOWY JADŁOSPIS - 24.06 - 28.06.2019

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Skrzydlate opowieści.

Termin realizacji: 20.05 – 24.05. 2019

  1. Uczy się korzystać z różnych źródeł informacji.
  2. Poznaje wybrane zwierzęta latające i wzbogaca swoją wiedzę przyrodniczą na ich temat ( pszczoły, motyle,biedronki; sikorka, dzięcioł)
  3. Grupuje obiekty przedstawione na obrazkach według przyjętego kryterium.
  4. Dostrzega cechy charakterystyczne ptaków i owadów.
  5. Układa historyjkę obrazkową, poznając proces tworzenia miodu.
  6. Nazywa i klasyfikuje podstawowe figury geometryczne ( koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt)
  7. Przelicza za pomocą liczebników porządkowych.
  8. Wie, że są zmiany odwracalne i nieodwracalne.
  9. Potrafi dzielić się swoją wiedzą na forum grupy.

Copyright © 2019 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.