foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
- NOWY JADŁOSPIS - 17 - 21.02 2020

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Zimowe mistrzostwa sportowe.

Termin realizacji: 27 – 31.01.2020

  1. ,, Bezpieczne zimowe zabawy” – rozmowa na temat bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw.
  2. ,,Narty” – burza mózgów. Prezentacja zdjęć dyscyplin wykorzystujących narty. Podobieństwa i różnice – rozmowa o podobieństwach i różnicach w wyglądzie sportowców, w wyglądzie nart.
  3. Wprowadzenie liczby 9, przeliczanie, utrwalanie aspektu porządkowego liczby. Zabawa plastyczna, wypełnianie konturu cyfry 9 różnymi materiałami.
  4. ,, Sanki – prezentacja zdjęć dyscyplin sportowych: bobsleje, saneczkarstwo. Wyjaśnienie zasad tych dyscyplin.
  5. ,, Sporty na lodzie - ,,rozmowa na temat sportów znanych dzieciom, które można uprawiać tylko na lodzie. Prezentacja zdjęć. Porównywanie wyglądu zawodników.
  6. ,,Olimpiada” – prezentacja i wyjaśnienie symbolu olimpiady, pochodzenia kolorów kół.
  7. Blok zajęć o emocjach – duma, satysfakcja, radość.
  8. Rysowanie szlaczków w liniaturze. Ćwiczenia przygotowujące do pisania.
  9. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, kształcenie umiejętności zgodnej zabawy,
  10. Tworzenie prac plastycznych, zgodnych z tematyka tygodnia.

Copyright © 2020 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.