foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
NOWE PROPOZYCJE ZABAW DLA DZIECI W OGŁOSZENIACH

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Bale, bale w karnawale.

Termin realizacji: 17 – 21.02.2020

 1. Doskonalenie myślenia twórczego i logicznego. „Co to jest karnawał” – burza mózgów, próby zdefiniowania pojęcia. Wysłuchanie wiersza Agnieszki Frączek Bal Przebierańców.
 2. Poszerzenie słownika dzieci o homonimy – „Dziwne słowa” zabawa dydaktyczna.
 3. Poszerzenie wiedzy dzieci na temat karnawału (w różnych miejscach świata), poszerzenie słownika czynnego o przymiotniki, dostrzeganie podobieństw i różnic między ilustracjami.
 4. Rozwijanie umiejętności tanecznych.
 5. Doskonalenie motoryki małej.
 6. Wprowadzenie litery N, n. Doskonalenie analizy i syntezy słuchowej, czytanie sylab. Utrwalenie grafemu litery N.
 7. Blok zajęć o emocjach – radość.
 8. Doskonalenie koordynacji ręka – oko.
 9. Wprowadzenie liczby 0 , przeliczanie elementów, łączenie grafemów liczb z odpowiednikami symbolicznymi. Ćwiczenia grafomotoryczne.
 10. Rozwijanie umiejętności muzycznych.
 11. Prace plastyczne zgodne z tematyką tygodnia.

Copyright © 2020 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.