foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
NOWE PROPOZYCJE ZABAW DLA DZIECI W OGŁOSZENIACH

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Witaj Wiosno!

Termin realizacji: 23 – 27.03.2020

 • ,, Wiosenne dźwięki” – rozpoznawanie i podawanie nazw wiosennych odgłosów, czytanie globalne. Przeliczanie w zakresie 10, doskonalenie zdolności grafomotorycznych.
 • ,, Wiosenna orkiestra ” – wydobywanie dźwięków z przedmiotów codziennego użytku (gazeta, łyżki,klocki itp.). ,,Wiosenna opowieść” - rysowanie dłońmi i farbami na dużych brystolach w rytm utworu ,,Tanz z Carminy Buran Carla Orffa”
 • ,, Jakie smaki kojarzą nam się z wiosną?” -arkusz badacza, polisensoryczne poznanie wiosennych warzyw, samodzielne opisywanie warzyw przez dzieci.
 • ,,Zdrowe kanapki?” – rozmowa na temat warzyw, ich dobroczynnego wpływu na organizm, przygotowanie kanapek przez dzieci.
 • ,, Gąsienica” - wysłuchanie wiersza Doroty Gellner, rozmowa na temat utworu.
 • ,,Stroje ludowe” – segregowanie obrazków na współczesne i dawne. Prezentacja głównych polskich strojów ludowych na ilustracjach. Słuchanie tekstu piosenki ludowej ,,Krakowiaczek”. Próba tańca kroków podstawowych.
 • Blok zajęć o emocjach – radość. ,,Wesoło jest wiosną” – słuchanie i analiza treści utworu.
 • ,,Ślimaki” - poznawanie ślimaków bez muszli i  z muszlą, oglądanie zdjęć, porównywanie, prostowanie mitów związanych ze ślimakami. ,, Rysujemy ślimaki” - rysowanie ślimaków, podążanie za instrukcją obrazkową, omówienie budowy ślimaka.
 • ,, Ślimak z gazety” - praca plastyczna.
 • Doskonalenie rozpoznania i nazywania podstawowych uczuć i emocji.
 • Wdrażanie do wyrażania swoich uczuć za pomocą ruchu i gestu.
 • Słuchanie utworu R. Piątkowskiej ,,Marzanna” - rozmowa na temat wysłuchanego utworu, odczytywanie liczb na podstawie daty rozpoczęcia kalendarzowej wiosny.
 • Kształtowanie umiejętności konstruowania dłuższych wypowiedzi i odpowiedzi na pytania.
 • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania liter i czytania sylab.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonanie prac plastycznych i plastyczno- technicznych związanych z tematyką tygodnia.

Zdjęcia - Prace domowe w grupie Słoneczek

Copyright © 2020 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.