foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Koncepcja Pracy Przedszkola Prywatnego Eko-Park

ul. Rumiankowa 50, 32-005 Niepołomicach

Na lata 2024-2025

 

...”WYCHOWANIE DZIECKA, TO NIE MIŁA ZABAWA , A ZADANIE , W KTÓRE TRZEBA WŁOŻYĆ (...) KAPITAŁ CIĘŻKICH PRZEŻYĆ I WIELE MYŚLI”... (J. Korczak)

MISJA PRZEDSZKOLA

Nasze przedszkole jest bezpieczne, przyjazne dzieciom, rodzicom, pracownikom i środowisku.

Realizowany system wychowawczy i działania edukacyjne sprzyjają wyzwalaniu aktywności własnej dzieci, rozwijają ich zainteresowania i służą osiąganiu przez nie gotowości szkolnej na wysokim poziomie.

Nasze przedszkolaki czują się ważne i potrzebne.

DLA DZIECKA

 1. Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo uwzględniając jego potrzeby i możliwości.
 2. Kreujemy postawy aktywne, twórcze, wspieramy działania dziecka w różnych dziedzinach aktywności.
 3. Staramy się, aby realizowana oferta programowa i szereg zajęć dodatkowych wpływały na harmonijny rozwój dzieci, kształtowały ich zamiłowania i zainteresowania.
 4. Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.
 5. Kształtujemy postawy proekologiczne i prozdrowotne od najmłodszych lat.
 6. Wspólnie z dziećmi poznajemy nasz region i ojczyznę.

KADRA

 1. Przedszkole zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę i specjalistów z zakresu pedagogiki, psychologii, logopedii i korekty wad postawy.
 2. Nauczyciele systematycznie doskonalą swoje kompetencje pedagogiczne.
 3. Tworzymy na każdy rok kalendarz imprez i wydarzeń co czyni naszą placówkę odrębną i niepowtarzalną .
 4. Promujemy osiągnięcia dzieci w środowisku lokalnym.

 

WIZJA PRZEDSZKOLA

Nasi wychowankowie po zakończeniu edukacji przedszkolnej będą ludźmi odważnymi, kreatywnymi o szerokich zainteresowaniach i różnorodnych umiejętnościach. Ogromną wartością dla dzieci będzie umiejętność radzenia sobie z emocjami w sytuacjach trudnych oraz podczas przeżywania sukcesów. Dzieci będą znały i szanowały tradycję ,kulturę lokalną i narodową , dom, rodzinę.

Będą mądrze gospodarowały zasobami naszej Ziemi. Podczas obcowania z nowoczesną techniką , będą umiały sobie ja podporządkować i wykorzystać w zabawie i pracy. Dzięki znajomości zdrowego, aktywnego, higienicznego trybu życia, przedszkolaki będą w przyszłości dbały o zdrowie swoje i swoich bliskich.

Nasze przedszkole będzie nowocześnie wyposażone , a personel będzie doskonalił swoją wiedzę i umiejętności.

RODZICE

 1. Przedszkole pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy;
 2. Rodzice są zaangażowani w życie przedszkola, aktywnie w nim uczestniczą;
 3. Rodzice są partnerami, współdecydują w sprawach przedszkola w obszarach: Wychowawczym i organizacyjnym.
 4. Przedszkole wspiera rodziców w wychowywaniu dzieci poprzez dobry przepływ informacji, kontakty z nauczycielami oparte na współpracy i zaufaniu;
 5. Rodzice współpracują z nauczycielami w rozwijaniu umiejętności swojego dziecka oraz zmniejszaniu deficytów rozwojowych;
 6. Rodzice otrzymują informacje na temat osiągnięć i niepowodzeń dziecka, zapoznawani są z wynikami obserwacji oraz gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

ŚRODOWISKO

 1. Efektywne osiągnięcie zamierzonych celów wychowawczych i edukacyjnych związane jest ze ścisłą współpracą z różnymi instytucjami i organizacjami lokalnymi.
 2. Działania prowadzone są zależnie od postawionych zadań, które realizuje przedszkole.

 

Szczególnie współpracujemy z:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Niepołomicach;
 • Szkoła Podstawowa w Woli Batorskiej;
 • Przedszkole Samorządowe w Niepołomicach;
 • Żłobek Eko-Park w Niepołomicach;
 • Biblioteka Publiczna w Niepołomicach,
 • Straż Pożarna;
 • Komenda Policji;
 • Muzeum na Zamku w Niepołomicach;
 • Stadnina Koni w Woli Zabierzowskiej;
 • Nowohuckim Centrum Kultury w Nowej Hucie;
 • Grupa Wydawnicza „Akord” ul. Ludmiły 49 Poznań;
 • Centrum Dźwięku i Słowa w Niepołomicach;
 • Szkoła  języka angielskiego Educato w Niepołomicach;
 • Akademia Karate w Niepołomicach.


KIERUNEK PRACY NA ROK SZKOLNY 2024-2025:
 1. „Sensorycznie się rozwijam, bo biegam, skaczę i dotykam".
 2. „Z ekologią na Ty".
 3. „Jestem bezpieczny". 


KIERUNEK PRACY NA ROK SZKOLNY 2024/2025
 1. Innowacja pedagogiczna  "Ludowa Podróż po Polsce".
 2. Międzynarodowy projekt czytelniczy "Magiczna moc bajek"  czyli bajkowa podróż do krainy wartości i dziecięcej wyobraźni.

Copyright © 2024 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.