foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Młodsi i starsi.

Termin realizacji: 10 - 14.01.2022

 • Rozumienie pojęcia rodzina
 • Nazywanie członków rodziny
 • Zacieśnienie więzi rodzinnych
 • Opowiadanie pt. „ Sylwia Sowa i Centrum Lotów Kosmicznych” ( rozmowa o optymizmie)
 • Rozwijanie myślenia logicznego podczas rozwiązywania zagadek
 • Stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych
 • Rozumienie konieczności szanowania ludzi bez względu na płeć
 • Odnajdowanie kształtów w przedmiotach wokół nas
 • Rozwijanie spostrzegawczości i kreatywności
 • Zachęcanie do rozmowy z bliskimi o tym, jakich przedmiotów używają na co dzień
 • Eksperymentowanie z dźwiękiem
 • Rozwijanie poczucia rytmu i wrażliwości słuchowej
 • Kształtowanie wiadomości dotyczącej dbania o słuch
 • Nauka piosenki pt. „ Pociągiem do babci”
 • Doskonalenie sprawności manualnych
 • Kształtowanie poczucia konieczności poszanowania zabawek
 • Wykonanie prezentów dla Dziadków

Temat: Płynie czas (Optymizm).

Termin realizacji: 27.12.2021 - 07.01.2022

 • Poznanie tradycji witania Nowego Roku
 • Rozwijanie umiejętności aktorskich
 • Odczuwanie wspólnej radości
 • Poznanie nazw dni tygodnia
 • Kształtowanie umiejętności tworzenia zdrobnień
 • Odczuwanie życzliwości dla innych osób
 • Nazywanie pór roku i przyporządkowanie im koloru, dostrzeganie różnic w porach roku
 • Rozwijanie wiedzy o otaczającym świecie
 • Rozwijanie aktywności muzyczno – ruchowej
 • Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez słuchanie muzyki
 • Wdrażanie do reagowania na polecenia
 • Poznanie symboli i kolorystyki dnia oraz nocy
 • Fragment wiersza pt. „ Dzień i noc” Małgorzata Strzałkowska – rozmowa o następstwie nocy i dnia
 • Kształtowanie pojęcia regularności rytmu w organizacji czasu
 • Rozwijanie umiejętności wyrażania pory dnia w działaniach plastycznych

Temat: Wesołych świąt.

Termin realizacji: 20 - 23.12.2021

 • Odczytywanie sygnałów niewerbalnych – ton głosu, gesty, wyraz twarzy jako podstawa do rozpoznawania emocji
 • Nazywanie emocji
 • Budowanie emocjonalnego kontaktu z najbliższymi
 • „ Misiek Miodek i święta” rozmowa o miłości na podstawie opowiadania
 • Przybliżani wiadomości o życiu i postaci Mikołaja
 • Utrwalanie nazw części ciała
 • Stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych
 • Przeliczanie w dostępnym zakresie
 • Składanie obrazka z części
 • Kultywowanie zwyczaju świątecznego spotkania rodziny
 • Poznane historii stajenki i szopki bożonarodzeniowej
 • Śpiewanie kolęd umiarkowanym głosem
 • Odczuwanie podniosłego nastroju Bożego Narodzenia
 • Zapoznanie ze zwyczajami związanymi z Bożego Narodzenia
 • Umiejętność tworzenia prezentów

Temat: Świąteczne przygotowania (Miłość).

Termin realizacji: 13 - 17.12.2021

 • Sposoby wyrażani miłości
 • Kształtowanie umiejętności pomagania w porządkach domowych
 • Czekanie na swoją kolej podczas rozmowy
 • Zapoznanie zawodem i pracą listonosza
 • Określanie sytuacji/ okazji, kiedy można wysłać kartkę z życzeniami
 • Nabywanie umiejętności składania życzeń
 • Zdobywanie umiejętności szacowania pojemności
 • Nabywanie sprawności w pracach gospodarczych
 • Przygotowanie do pomagania bliskim podczas prac domowych
 • Rozwijanie ekspresji ruchowej
 • Kształtowanie umiejętności odróżniania instrumentów muzycznych
 • Umiejętność odczuwania świątecznego nastroju podczas zabaw muzycznych
 • Utrwalanie podstawowych kolorów
 • Usprawnianie zdolności manualnych podczas przygotowywania ozdób na choinkę

Temat: Coraz zimniej.

Termin realizacji: 06 - 10.12.2021

 • Uświadomienie konieczności pomocy zwierzętom leśnym podczas zimy
 • Kształtowanie umiejętności bycia dobrym poprzez dokarmianie zwierząt zimą
 • Umiejętność wyrażania uczuć
 • Rozmowa na podstawie opowiadania pt. „ Marcin Mazurek i karmnik”
 • Stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych
 • Nazywanie i rozróżnianie pokarmu odpowiedniego dla ptaków
 • Uwrażliwianie na potrzeby zwierząt zimą
 • Wymienianie sposobów ochrony psa przed zimnem podczas spaceru
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania
 • Nabywanie poczucia odpowiedzialności za pupila
 • Zapoznanie z instrumentem perkusyjnym – dzwonkami chromatycznymi
 • Rozwijanie muzycznych zdolności twórczych
 • Wyrabianie wrażliwości muzycznej
 • Poznane pojęć zamrażanie i roztapianie
 • Określanie nasycenia barw z użyciem przymiotników jasny / ciemny
 • Odczuwanie sprawstwa podczas wykonywania eksperymentów

Temat: Nadchodzi zima (Dobro).

Termin realizacji: 29.11 - 03.12.2021

 • Poznanie oznak zimy ; umiejętność dostrzegania i nazywania oznak zimy
 • Wiersz pt. „ Zima, zima” Beata Mróz – Gajewska
 • Tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń językowych
 • Kształtowanie umiejętności odróżniania fałszu od prawdy
 • Uświadomienie konieczności niesienia zimą pomocy ptakom
 • Wiersz pt. „ Ptasie ślady”
 • Nazywanie i odróżnianie figur geometrycznych
 • Ćwiczenie sprawności manualnej - próbowanie wycinania figur geometrycznych
 • Nabywanie umiejętności uważnego uczestnictwa w zajęciach
 • Rozwijanie słuchu i poczucia rytmu
 • Umiejętność tańca krokiem dostawnym
 • Wyzwalanie ekspresji twórczej
 • Zdobywanie nowych doświadczeń plastyczno – technicznych
 • Kształtowanie umiejętności współdziałania dłoni
 • Nabywanie poczucia satysfakcji
 • Prace plastyczne zgodne z tematyką tygodnia.

Copyright © 2022 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.