foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
NOWE PROPOZYCJE ZABAW DLA DZIECI W OGŁOSZENIACH

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat :Sport to zdrowie (Uczciwość).

Termin realizacji: 25 - 29.01.2021

 • Rozwijanie umiejętności swobodnego wypowiadania się na określony temat, dostrzeganie cech pozytywnych
 • Rozumienie pojęcia uczciwość
 • „Pięć złotych” – rozmowa o uczciwości na podstawie opowiadania
 • Zapoznanie z wyglądem polskiej waluty, wprowadzenie pojęć: monety, bilon
 • Nauka piosenki „ Natalia”
 • Wprowadzenie liter n, N jak narty
 • Kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, czerpnie radości z umiejętności rozwiązywania rebusów, samodzielnego odczytywania sylab oraz krótkich wyrazów
 • Wzbogacenie słownictwa dzieci o nazwy sprzętów sportowych, czytanie globalne: narty, buty, gogle, kijki, kombinezon, sanki, łyżwy, podium, zawodnik, kibic, medal oraz zdania : To sporty zimowe;
 • Poznanie nazw sportów zimowych, w których wykorzystuje się narty, sanki, łyżwy, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania figur geometrycznych według kilku cech
 • Dekodowanie i kodowanie, ćwiczenia grafomotoryczne
 • Zapoznanie z piosenką „ Sypie śnieżek”
 • Rozwijanie umiejętności reagowania na kilka sygnałów dźwiękowych
 • Rozwijanie pamięci słownej i muzycznej oraz wrażliwości słuchowej dzieci
 • Doskonalenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych
 • Rozwijanie sprawności manualnej dzieci, pomysłowości, wyobraźni i poczucia estetyki
 • Prace plastyczne zgodne z tematyką tygodnia
 • Wzmacnianie poczucia własnej wartości przez stwarzanie sytuacji umożliwiających osiąganie sukcesów oraz kształtowanie umiejętności radzenia sobie z porażką.

Temat : Młodsi i starsi (Pomoc).

Termin realizacji: 11 - 22.01.2021

 • Poznanie różnych sposobów pomagania osobom starszym, wdrażanie do uważnego słuchania dłuższych opowiadań; „ Najlepszy prezent” – opowiadanie;
 • Rozwijane wrażliwości, chęci niesienia pomocy
 • Budzenie szacunku dla babci i dziadka, wzmacnianie więzi rodzinnych
 • Nauka piosenki „ Bronisław”
 • Wprowadzenie liter b, B jak balon
 • Kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej
 • Czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów, czytanie globalne : balonowy bukiet, Bartek
 • Rozwijanie pomysłowości oraz kreatywności podczas wykonywania pracy plastycznej
 • Ćwiczenia grafomotoryczne
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 6 oraz mierzenia długości, stosowanie pojęcia: tyle samo;
 • Rozwijanie mowy dialogowej, umiejętności prowadzenia rozmowy;
 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami
 • Utrwalenie piosenki „ Zegary”, rozwijanie wrażliwości słuchowej dzieci i umiejętności różnicowania metrum 3- i 4-miarowego, ćwiczenia rytmiczne z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych i plastikowych butelek
 • Kształtowanie rodzinnych więzi, umiejętności opowiadania na konkretny temat
 • Doskonalenie umiejętności konstruowania wielozdaniowych wypowiedzi i cierpliwego oczekiwania na możliwość zabrania głosu
 • Hobby moich dziadków – wypowiedzi dzieci na temat sposobu spędzania czasu z dziadkami ; opowiadanie „ Bawimy się”
 • Doskonalenie umiejętności prezentowania programu artystycznego przygotowanego z okazji Dnia Babci i Dziadka
 • Czerpanie radości ze sprawienia niespodzianki bliskim, uczenie się sposobów wyrażania uczuć
 • Wdrażanie do kulturalnego zachowywania się przy stole, okazywania szacunku osobom starszym.

Temat : Płynie czas (Pomoc).

Termin realizacji: 28.12.2020 - 08.01.2021

 • Rozmowa o niesieniu pomocy – burza mózgów
 • Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania, oceny postępowania bohaterów ; „ Pędzel” - opowiadanie
 • Budowanie wypowiedzi poprawnych pod względem stylistycznym
 • Rozumienie konieczności pomagania innym, wyrabianie u dzieci chęci niesienia pomocy
 • Wprowadzenie liter z, Z jak zamek
 • Kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, poznanie homonimów, czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów
 • Poznanie urządzeń technicznych wykorzystywanych dawniej i dziś
 • Poznanie historii powstania zegara
 • Czytanie globalne : zegary, dni tygodnia
 • Pamięciowe opanowanie dni tygodnia według kolejności występowania
 • „ Co robią zimą dni tygodnia?” – rozmowa na temat wiersza
 • Rozumienie pojęć: wczoraj, dziś, jutro oraz cykliczności występowania dni tygodnia
 • Wprowadzenie znaku matematycznego +
 • Doskonalenie umiejętności dodawania w zakresie 5 ; (liczenie fasolek)
 • Zapoznanie z piosenką „ Zegary”
 • Zabawy rytmiczne do piosenki z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych oraz ćwiczenia ortofoniczne na zgłoskach: bim – bam – bom, cyk – cyk,
 • Pamięciowe opanowanie nazw miesięcy, rozumienie zasady następstwa czasu
 • Kształtowanie umiejętności posługiwania się zegarem, rozumienie przydatności zegarów życiu codziennym
 • Prace plastyczne zgodne z tematyką tygodnia

Temat : Wesołych Świąt ! (Życzliwość).

Termin realizacji: 14 - 23.12.2020

 • Kształtowanie uczucia życzliwości dla innych
 • Rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi na określony temat
 • Wzmacnianie relacji rodzinnych, wytwarzanie świątecznego nastroju
 • Czytane globalne wyrazów: pralka, mikser, zmywarka; podawanie nazw sprzętów rozpoznawanie po wydawanych dźwiękach
 • Osłuchanie z piosenką „ We wish you…” oraz „ Kolędujemy”
 • Zapoznanie z warsztatem pracy aktora
 • Kształtowanie pewności siebie, nabywanie umiejętności wcielania się w określoną rolę
 • Rozwijanie wyobraźni i fantazji dzieci, budzenie wiary we własne siły
 • Gimnastyka buzi i języka – „ ćwiczenia aktorskie”
 • Poszerzanie słownika związanego z teatrem o pojęcia: reżyser, scenografia, sufler, kostiumograf
 • Czytane globalne wyrazów: teatr, scena, kurtyna , widownia, garderoba
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 5 , rozumienie pojęć: najdłuższa, najkrótsza , o 1 mniej, o 1 więcej
 • Rozwijanie umiejętności pracy w zespole ( współpraca i współdecydowanie)
 • Utrwalenie piosenek o tematyce świątecznej; kolędy
 • Rozwijanie poczucia rytmu, stwarzanie sytuacji do rytmicznej gry na instrumentach
 • Posługiwanie się różnorodnym materiałem plastycznym
 • Zabawy muzyczno - ruchowe
 • Wprowadzenie w radosną atmosferę świąt Bożego Narodzenia
 • Prace plastyczne zgodne z tematyką tygodnia

Temat : Świąteczne przygotowania (wiodąca aktywność społeczno-emocjonalna: Życzliwość)

Termin realizacji: 07 - 11.12.2020

 1. Kształtowanie uczucia życzliwości i chęci pomagania innym, rozwijanie umiejętności językowych, budowanie wypowiedzi poprawnej pod względem stylistycznym, wzbogacenie słownictwa o takie pojęcia jak życzliwość, dobro.
 2. Zapoznanie ze zwyczajami świąt Bożego Narodzenia i rolą Świętego Mikołaja, budzenie. Świątecznego nastroju w grupie, rozwijanie poczucia współgospodarza sali, odpowiedzialności za świąteczny wystrój, wzbogacanie słownictwa dzieci o słowa: lampiony, girlandy, rozwijanie inwencji twórczej dzieci oraz sprawności manualnej.
 3. Nauka wiersza B.Formy pt. ,,Choinka” – rozwijanie pamięci dowolnej, umiejętności wyrazistego deklamowania wiersza.
 4. Słuchanie piosenek i utworów świątecznych, instrumentacja wybranego utworu, Nauka piosenki ,, Idą święta”, ,,Zima”.
 5. Rozwijanie wrażliwości , czerpanie radości z możliwości obdarowywania bliskich osób własnoręcznie przygotowanymi upominkami, rozwijanie sprawności manualnych, zapoznanie z techniką decoupage.
 6. Zabawy matematyczne i rozwijanie logicznego myślenia poprzez ćwiczenia w kodowaniu, przeliczaniu, segregowaniu, tworzeniu zbiorów.
 7. Podtrzymywanie tradycji bożonarodzeniowych – kolędowanie, poszerzenie słownictwa dzieci o takie pojęcia jak: pastorałka, kolęda.
 8. Ćwiczenia w czytaniu prostych wyrazów, składanie wyrazów z sylab, dopasowywanie brakującej głoski, sylaby.
 9. Rozmowy na temat zwyczajów bożonarodzeniowych, dzielenie się opłatkiem, przygotowywanie tradycyjnych potraw, układanie sianka pod obrusem , poznanie sposobu wykonania pierniczków.
 10. Wykonywanie tematycznych prac plastycznych : Moja choinka, malowanie bombek, Bałwanek, świąteczne gwiazdki ( wdrażanie do utrzymywania ładu i porządkowania swojego miejsca pracy)
 • motyki_prace02.jpg
 • motylki_prace01.jpg
 • motylki_prace03.jpg
 • motylki_prace04.jpg

Copyright © 2021 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.