foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Nasze przedszkole (Uprzejmość)

Termin realizacji: 13 - 17.09.2021

 • Rozumienie i utrwalenie pojęcia uprzejmość i kreowanie sytuacji do poznania wartości społecznych
 • Kształtowanie umiejętności uprzejmego zachowania się w każdej sytuacji
 • Stwarzanie sytuacji zwiększających poczucie własnej wartości
 • „Jurek Jeżyk i uprzejmość” – rozmowa o uprzejmości na podstawie opowiadania
 • „Gdzie jesteś?” – zabawa z szukaniem, ćwiczenie pamięci wzrokowej
 • Rozumienie pojęcia para i umiejętność jego odzwierciedlania w różnych kontekstach zabawowych
 • Stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych
 • Rozumienie i wykonywanie poleceń słownych
 • Rozumienie potrzeby używania słów proszę, dziękuję, przepraszam
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania w dostępnym zakresie
 • Budowanie poczucia przynależności grupowej
 • Rozumienie potrzeby obecności osoby dorosłej w życiu dziecka
 • Kształcenie słuchu muzycznego
 • Wspomaganie dziecka w nabywaniu umiejętności wyrażania potrzeb
 • Poznanie zawodów ludzi pracujących w przedszkolu
 • Nabywanie szacunku do pracy innych ludzi
 • Rozwijanie plastycznej inwencji twórczej

Temat: W przedszkolu (Uprzejmość).

Termin realizacji: 01 - 10.09.2021

 • Zapoznanie dzieci z Nauczycielem; wzajemne poznanie się, nawiązanie serdecznego kontaktu
 • Poznanie rozkładu sali i pomieszczeń przedszkolnych
 • Stwarzanie przyjaznej atmosfery w nowej sytuacji dla dziecka
 • Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i po posiłku
 • Stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych
 • Zachęcanie do zwracania się do siebie po imieniu
 • „Gwiazdeczka” uważne słuchanie opowiadania
 • Ćwiczenie sprawności manualnej -  „ Balonik” malowanie palcami
 • Poznanie wyposażenia łazienki
 • Kształcenie umiejętności zgodnego współdziałania w grupie
 • Zapoznanie z zasadami przedszkolaka
 • Poznanie określeń na górze, na dole
 • Wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych proszę, dziękuję
 • Rozwijanie myślenia logicznego, ćwiczenie pamięci – co to jest? Zagadki o zabawkach
 • Posługiwanie się nazwami podstawowych kolorów
 • Uczenie się wykonywania podstawowych czynności porządkowych
 • Tworzenie sytuacji prowadzących do rozwoju samodzielności
 • Zabawy umuzykalniająco – ruchowe.

Copyright © 2021 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.