foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Szanujemy ludzi, rzeczy i przyrodę.

Termin realizacji: 12 - 16.04.2021

 1. Zapoznanie z pojęciem szacunek, odnoszącego się do osób, przedmiotów, zwierząt i miejsc uznawanych za ważne.
 2. Wprowadzenie litery F,f , rozwijanie słownika czynnego, dzieci, analiza i synteza wzrokowo-słuchowa wyrazów, ćwiczenia utrwalające poznaną literkę.
 3. Badanie kształtów, przedmiotów w oparciu o oś symetrii i odbicie lustrzane, rozwijanie myślenia operacyjnego podczas obracania i składania figur geometrycznych oraz manipulowania nimi.
 4. Zapoznanie z pojęciem koncert, rozwijanie myślenia logicznego i wrażliwości słuchowej.
 5. Rozpoznawanie i nazywanie instrumentów muzycznych, kształtowanie wrażliwości na elementy muzyki- tempo,charakter, barwę.
 6. Praca plastyczna rozwijająca wyobraźnię pt. Malujemy do muzyki.
 7. Uświadamianie roli właściwego zachowania się podczas koncertu lub przedstawienia.

Temat: Wiosna (Duma z pracy).

Termin realizacji: 06 - 09.04.2021

 • Poznanie zawodu rolnika
 • Podawanie nazw narzędzi i maszyn wykorzystywanych przez rolnika do pracy
 • Kształtowanie umiejętności budowania wypowiedzi poprawnych pod względem logicznym i gramatycznym
 • Rozwijanie przeświadczenia o znaczeniu rolnika jako producenta żywności
 • Wprowadzenie liter j, J jak jogurt
 • Kształtowane percepcji słuchowej i wzrokowej oraz koordynacji słuchowo – wzrokowo – ruchowej
 • Rozwijanie umiejętności czytania
 • Uświadomienie roli i znaczenia nabiału dla zdrowia i prawidłowego rozwoju dzieci
 • Zabawa językowa – „ Mleczne gwiazdy” ( zagadki: koza, owca, krowa)
 • Zapoznanie ze znakiem minus
 • Kształtowanie myślenia operacyjnego w działaniach matematycznych
 • Uświadomienie, jak ciężka i czasochłonna jest praca rolnika, rozumienie znaczenia odpowiedzialności za życie zwierząt w gospodarstwie
 • Opowiadanie pt. „Mysia jedzie na wieś”
 • Uwrażliwienie na piękno otoczenia w czasie zmiany pór roku i przyrody budzącej się do życia
 • Wprowadzenie pojęć sianie, sadzenie,
 • Kształtowanie umiejętności wykonywania instrukcji
 • Rozbudzenie zaciekawienia zjawiskami zachodzącymi w świece przyrody w związku ze wzrostem roślin
 • „ Kaczki i kury” Maria Czerkawska - wiersz
 • Praca plastyczna zgodnie z tematem tygodnia

Temat: Święta, Święta biją dzwony -Wielkanoc.

Termin realizacji: 29.03 - 02.04.2021

 1. Zapoznanie z pojęciem tradycja rozumianego jako przekazywanie obyczajów, poglądów, sposobów myślenia i zachowania, norm postępowania itp. z pokolenia na pokolenie.
 2. Spacery po okolicy , wyszukiwanie w środowisku lokalnym, tradycyjnych elementów. Zwrócenie uwagi na zmiany w środowisku w związku z nadejściem wiosny, porównywanie wyglądu drzew, krzewów owocowych, zwrócenie uwagi na pracę w ogródkach i na polu.
 3. Poznanie zwyczajów ludowych związanych z Wielkanocą, doskonalenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej oraz czytania, kształtowanie myślenia operacyjnego dzieci, rozbudzenie zainteresowania najbliższym regionem, jego tradycjami.
 4. Uświadomienie znaczenia symboli wielkanocnych, czerpanie radości z przygotowania do świąt.
 5. Kształtowanie umiejętności redagowania życzeń świątecznych, rozbudzenie ciekawości poznawczej podczas obserwacji przygotowań do świąt i uczestniczenia w nich.
 6. Rozwijanie sprawności w dodawaniu i odejmowaniu w praktyce.
 7. Wprowadzanie atmosfery radości, zachęcanie do celebrowania ważnych wydarzeń w gronie rodziny.

Temat: Nadchodzi wiosna.

Termin realizacji: 22 - 26.03.2021

 • Wprowadzenie pojęcia duma z pracy rozumianego jako poczucie wartości wykonanej lub wykonywanej pracy
 • Kształtowanie umiejętności budowania wypowiedzi poprawnych pod względem logicznym i gramatycznym
 • „Domek dla owadów”- opowiadanie
 • Doskonalenie umiejętności czytania i liczenia
 • Rozwijanie poczucia własnej wartości i wartości działań podejmowanych na rzecz siebie innych
 • Nauka piosenki „Celina”
 • Wprowadzenie liter c, C jak cytryna
 • Kształtowanie sprawności manualnej, koordynacji wzrokowo- ruchowo- słuchowej
 • Uświadomienie znaczenia właściwego odżywiania (przyjmowanie witamin w naturalnej postaci) dla zdrowia
 • Wprowadzenie cyfry 8
 • Rozwijanie myślenia operacyjnego u dzieci
 • Uświadomienie znaczenia ptaków dla człowieka
 • Opowiadanie „ Gdzie budować gniazdo?”
 • Nauka piosenki „ Drzewo mieszkanie”
 • Rozwijanie umiejętności realizacji podanego rytmu
 • Kształtowanie umiejętności wyraźnego i melodyjnego śpiewu
 • Dostrzeganie zmian zachodzących w najbliższym środowisku w związku ze zmianą pory roku
 • Wprowadzenie pojęcia peleryna
 • Rozbudzanie ciekawości poznawczej oraz zainteresowania otaczającym światem i zachodzącymi w nim zjawiskami
 • Prace plastyczne zgodne z tematyka tygodnia.

Temat: Tajemnice świata.

Termin realizacji: 15 - 19.03.2021

 1. Kształtowanie postawy ciekawości, otwartości w stosunku do otaczającego świata,
 2. Poszerzenie słownika o dawne pojęcia tj.kleks, kajet, łokieć, wynalazca,wynalazek, rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi i formułowania pytań.
 3. Wprowadzenie litery ,,Ww”, rozwijanie umiejętności czytania, rozwijanie umiejętności grafomotorycznej i graficznej,
 4. Uświadamianie znaczenia wody, ognia, prądu dla życia i funkcjonowania ludzi.
 5. Rozwijanie myślenia operacyjnego, konstruowanie telefonów, praca zespołowa,
 6. Wprowadzenie pojęcia ,,sieć internetowa, kształtowanie umiejętności
 7. Bezpiecznego korzystania z zasobów internetowych, uświadamianie niebezpieczeństw wiążących się z Internetem.
 8. Zabawa plastyczno-konstrukcyjna ,,Mój laptop”, ,,telewizor”, kosmiczny samochód”, ,,mój wynalazek”.
 9. Uświadamianie znaczenia niektórych przedmiotów życia codziennego; porównywanie przedmiotów dawniej i dziś.
 10. Tworzenie zbiorów, przeliczanie, porównywanie liczebności ,wstawianie znaków
 11. Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej, słuchowej.
 12. Zabawy i ćwiczenia językowe,, wynalazki wokół nas”, składanie wyrazów z sylab, odczytywanie, wyszukiwanie poznanych liter.

Temat: Mali odkrywcy (Dociekliwość).

Termin realizacji: 08 - 12.03.2021

 • Wprowadzenie pojęcia dociekliwość rozumianego jako chęć dowiedzenia się i zrozumienia jak najwięcej
 • Opowiadanie „ Tajemnicza kałuża” Joanna Chmielewska
 • Rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi i formułowania pytań
 • Rozwijanie percepcji słuchowej dzieci
 • Kształtowanie postawy ciekawości, otwartości i chęci poznawania oraz odwagi w zadawaniu pytań
 • Wprowadzenie liter p, P jak planeta
 • Kształtowanie umiejętności czytania prostych wyrazów wprowadzanych podczas zabaw, rozwijanie czynnego słownika dziecka
 • Budzenie zaciekawienia zjawiskami zachodzącymi w otaczającym świecie i zachęcanie do zadawania pytań
 • Uświadamianie znaczenia umiejętności współpracy w zespole
 • „Kosmos” – aranżowanie kącika tematycznego
 • Wprowadzenie pojęcia astronauta
 • Kształtowanie umiejętności rozwiązywania i tworzenia zadań tekstowych
 • Rozwijanie umiejętności kodowania i dekodowania informacji, pisanie cyfr w kratkach
 • Pobudzanie ciekawości poznawczej dzieci
 • Poszerzanie zasobu słownika czynnego dzieci o pojęcia załoga, kapitan
 • Ćwiczenie pamięci przez pamięciowe opanowanie tekstu piosenki „Kosmiczna wyprawa”
 • Rozwijanie wyobraźni twórczej w pracach plastycznych i technicznych
 • Uświadamianie znaczenia pracy w zespole
 • Poznanie nazw planet wchodzących w skład Układu Słonecznego
 • „Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię”- rozmowa (zdjęcie Mikołaja Kopernika)
 • Kształtowanie umiejętności planowania, realizacji działań i rozwiazywania problemów podczas prac konstrukcyjnych

Pobudzanie myślenia i umiejętności wnioskowania podczas sytuacji badawczych.

 • motyki_prace02.jpg
 • motylki_prace01.jpg
 • motylki_prace03.jpg
 • motylki_prace04.jpg

Copyright © 2021 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.