foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
NOWE PROPOZYCJE ZABAW DLA DZIECI W OGŁOSZENIACH

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Wakacje!

Termin realizacji: 22 – 30.06.2020

 1. Doskonalenie umiejętności korzystania z mapy i porównywania długości obiektów
 2. „Góry” – szukanie na mapie polskich górskich miast oraz największych polskich gór, podawanie ich nazw.
 3. Poszerzenie wiedzy na temat zwierząt i roślin górskich.
 4. Doskonalenie umiejętności czytania globalnego
 5. Doskonalenie ekspresji twórczej ; integracja grupy
 6. „ Skarby znad morza”- rozpoznawanie przedmiotów znad morza, wnioskowanie o temacie, praca z mapą, oznaczenie niektórych miast wyrazami do czytania globalnego, porównywanie odległości za pomocą sznurka.
 7. Zabawa pamięciowa, technika niedokończonych zdań „ Wyjeżdżam nad morze i pakuję…”
 8. Doskonalenie sprawności manualnej, percepcji wzrokowej i zdolności grafomotorycznych, przeliczanie, odwzorowywanie kodowanie, ćwiczenie logicznego myślenia.
 9. „ Lato” praca z wierszem Zdzisława Szczepaniaka.
 10. Blok zajęć o emocjach – szczęście. „Szczęście” – diagram.
 11. Doskonalenie uważnego słuchania. „Wakacje” – poszukiwanie kopert ukrytych w sali , układanie hasła, synteza wzrokowa, doskonalenie kreatywności myślenia.
 12. Poszerzanie informacji na temat bezpiecznego sposobu spędzania wakacji.
 13. Doskonalenie czytania piktogramów oraz znaków zakazu, ostrzegawczych i informacyjnych, z którymi można się spotkać podczas wakacji.
 14. Śpiewanie piosenki „Kropelka złotych marzeń”
 15. Prace plastyczne zgodne z tematyką tygodnia.

Temat: Lato.

Termin realizacji: 15 – 19.06.2020

 • ,,Lato,lato” - zajęcia dydaktyczne. Utrwalanie miesięcy wchodzących w skład danej pory roku.
 • ,,Lato płynie do nas” - nauka piosenki i zabawa ruchowa do piosenki.
 • Blok zajęć o emocjach – lęk przed burzą. ,, Nadchodzi burza ” - układanie historyjki obrazkowej. ,, Burzowe emocje ” - oglądanie filmu, dyskusja.
 • Malowanie na foli cztery pory roku – praca grupowa.
 • ,,Kolorowa zabawa w kole” - zajęcia dydaktyczne, postępowanie zgodnie z instrukcją, klasyfikowanie, porządkowanie, doskonalenie analizy wzrokowej.
 • ,,Kolory tęczy” - zajęcia dydaktyczne, przeliczanie i podawanie nazw kolorów tęczy.
 • ,, Smaki lata” - zajęcia dydaktyczne, doskonalenie umiejętności klasyfikacji, przeliczanie porównywanie liczb. ,, Sprzedawca lodów” - zabawa ruchowa, podążanie za instrukcją, ćwiczenia pamięci świeżej.
 • Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich.
 • Doskonalenie rozpoznania i nazywania podstawowych uczuć i emocji.
 • Kształtowanie umiejętności konstruowania dłuższych wypowiedzi i odpowiedzi na pytania.
 • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania liter i czytania sylab.
 • Doskonalenie analizy sylabowej wyrazów. Czytanie krótkich czytanek z nowo poznaną literą.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonanie prac plastycznych i plastyczno- technicznych związanych z tematyką tygodnia

Zdjęcia - Pogoda u Słoneczek

Temat: Zwierzęta duże i małe.

Termin realizacji: 08 – 12.06.2020

 1. Poszerzanie wiedzy dzieci na temat zwierząt żyjących na świecie oraz miejsc ich występowania.
 2. „Gdzie żyją zwierzęta?” – odszukiwanie na mapie zwierząt, które znajdują się w niewłaściwych miejscach. Przyporządkowywanie zdjęć zwierząt podpisom – rozpoznawanie zwierząt. Klasyfikacja, przeliczanie, porównywanie.
 3. Doskonalenie czytania globalnego.
 4. Poszerzanie wiedzy dzieci na temat zwierząt żyjących w zoo.
 5. Wysłuchanie wiersza Janusza Minkiewicza „W zoo”.
 6. Doskonalenie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo – ruchowej, orientacji w przestrzeni, identyfikowanie zwierząt po fragmencie ciała, poszerzanie wiedzy przyrodniczej.
 7. Rozbudowywanie słownika.
 8. Poszerzanie wiedzy dzieci na temat polskich parków narodowych i ich mieszkańców znajdujących się pod ochroną.
 9. Doskonalenie umiejętności czytania symboli.
 10. Blok zajęć o emocjach – zazdrość.
 11. Poszerzanie wiedzy na temat łańcucha pokarmowego i jego ogniw.
 12. Rozszerzanie wiedzy o wilkach i zachowania w lesie. 
 13. Poszerzanie wiedzy na temat zwierząt aktywnych w dzień i w nocy, rozpoznawanie zwierząt na zdjęciach.
 14. Poszerzanie wiedzy na temat nietoperzy. Zapoznanie ze zjawiskiem echolokacji.
 15. Prace plastyczne zgodne z tematyką tygodnia.

Temat: Dzień Dziecka.

Termin realizacji: 01 – 05.06.2020

 1. Uświadomienie dzieciom ich praw do zabawy, nauki i rozwoju;
 2. Kształtowanie umiejętności klasyfikowania ze względu na jedną lub dwie cechy;
 3. Kształtowanie prawidłowej postawy wobec swoich obowiązków;
 4. Wypowiadanie się na temat obowiązków domowych i przedszkolnych dzieci – zabawy parateatralne;
 5. Wdrażanie do zgodnego współdziałania w zespołach i porozumiewania się umiarkowanym tonem głosu;
 6. Zachęcanie do podejmowania prac plastycznych w małych zespołach;
 7. Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat swoich marzeń;
 8. Kształtowanie umiejętności cierpliwego wysłuchiwania innych;
 9. Zapoznanie dzieci z wybranymi zwyczajami i zabawami ich rówieśników z różnych części świata;
 10. Rozwijanie w sobie postawy szacunku dla inności fizycznej i kulturowej;
 11. Tworzenie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia.

Temat: Dzień dziecka.

Termin realizacji: 01 – 05.06.2020

 • ,,Co mam podobnego?” - rozmowa na temat podobieństw i różnic pomiędzy dziećmi na świecie, zabawa w kole, szukanie podobieństw w wyglądzie zewnętrznym dzieci siedzących obok siebie.
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się – samopoznanie.
 • Blok zajęć o emocjach – ,, Różnimy się” - rozmowa na podstawie obrazków. ,,Akceptacja” - tworzenie definicji.
 • Poszerzanie wiedzy na temat dzieci z różnych stron świata; doskonalenie umiejętności poruszania się po mapie.
 • Zaznajomienie dzieci z ich prawami. Kształtowanie poczucia własnej wartości.
 • ,,UNICEF” - zapoznanie dzieci z logo i działalnością UNICEF-u oraz sposobami wspierania tej organizacji.
 • Zaznajomienie dzieci ze sposobami obchodzenia Dnia Dziecka w innych krajach.
 • Rozwijanie empatii u dzieci.
 • Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich.
 • Doskonalenie rozpoznania i nazywania podstawowych uczuć i emocji.
 • Wdrażanie do wyrażania swoich uczuć za pomocą ruchu i gestu.
 • Kształtowanie umiejętności konstruowania dłuższych wypowiedzi i odpowiedzi na pytania.
 • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania liter i czytania sylab.
 • Doskonalenie analizy sylabowej wyrazów.  Czytanie krótkich czytanek z nowo poznaną literą.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonanie prac plastycznych i plastyczno- technicznych związanych z tematyką tygodnia.

 

 • zycz_1.jpeg
 • zycz_2.jpeg
 • zycz_3.jpeg
 • zycz_4.jpeg
 • zycz_5.jpeg
 • zycz_6.jpeg
 • zycz_7.jpeg
 • zycz_8.jpeg
 • zycz_9.jpeg
 • zycz_10.jpeg
 • zycz_11.jpeg

Copyright © 2020 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.