foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Dzień Dziecka.

Termin realizacji: 29.05 - 02.06.2023

 • Zapoznanie się z tematyką praw i obowiązków dzieci
 • Kształtowanie świadomości korzystania ze swoich praw
 • Opowiadanie pt. „ Czworonożni przyjaciele” Marta Krzemińska
 • Doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie i przestrzegania wspólnie ustalonych zasad
 • Poznanie znaczenia słowa przyjaciel
 • Doskonalenie umiejętności przeprowadzania analizy sylabowej
 • Wdrażanie do uważnego słuchania tekstu literackiego
 • Wiersz pt. „Kotek” J. Tuwim
 • Doskonalenie percepcji wzrokowej
 • Poznanie zasady działania magnesu
 • Rozwijanie zdolności matematycznych
 • Poznanie piosenki tematycznej
 • Kształtowanie poczucia rytmu
 • Poznanie zabaw dziecięcych popularnych w innych krajach
 • Utrwalenie wiedzy na temat praw i obowiązków dzieci
 • Kształtowanie postawy wyrażającej szacunek w stosunku do innych kultur i ich przedstawicieli
 • Pobudzanie zmysłu dotyku
 • Rozwijanie umiejętności plastycznych i konstrukcyjnych podczas wykonywania własnej zabawki
 • Rozwijanie sprawności ruchowej

Temat: Święto Rodziny.

Termin realizacji: 22 - 26.05.2023

 • Utrwalenie nazw emocji
 • Rozwijanie świadomości , że emocje są nieodłącznym elementem życia
 • Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego i wypowiadania się na jego temat
 • Opowiadanie pt. „ Piknik rodzinny” M. Krzemińskiej
 • Rozwijanie postawy szacunku i życzliwości wobec najbliższych
 • Utrwalenie znajomości nazw członków rodziny
 • Uświadomienie wartości rodziny
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikacji ze względu na podaną cechę
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania kolorów
 • Rozwijanie orientacji przestrzennej
 • Kształtowanie poczucia przynależności do rodziny
 • Poznanie piosenki tematycznej
 • Budzenie wrażliwości muzycznej
 • Rozwijanie sprawności ruchowej i refleksu
 • Doskonalenie umiejętności dramowych
 • Doskonalenie współpracy w grupie
 • Utrwalenie wiedzy o relacjach między członkami rodziny
 • Rozwijanie ciekawości poznawczej
 • Doskonalenie motoryki małej
 • Ukazywanie wartości własnoręcznie przygotowanego upominku

Temat: Jak powstaje… ?

Termin realizacji: 15 - 19.05.2023

 • Zapoznanie z etapami robienia zakupów
 • Kształtowanie wiedzy na temat zależności między pracą a wynagrodzeniem
 • Wzbogacenie wiedzy dotyczącej rodzajów zawodów
 • Opowiadanie pt. „ Kim chciałbyś zostać?” Barbara Wicher
 • Ćwiczenie umiejętności zachowania się w miejscach publicznych typu sklep
 • Poznanie procesu powstania wełnianych ubrań
 • Wzbogacenie zasobu słownictwa
 • Wiersz pt. „ Nici” A. Frączek
 • Rozwijanie motoryki małej
 • Rozwijanie zdolności plastycznych
 • Stwarzanie okazji do odczuwania radości ze wspólnej zabawy
 • Poznanie znaczenia wyrazu nabiał oraz etapów jego wytwarzania
 • Doskonalenie umiejętności matematycznych i grafomotorycznych
 • Ćwiczenie sprawności ruchowej
 • Nauka wyrażania szacunku wobec innych ludzi i ich pracy
 • Utrwalenie znajomości zasad bezpieczeństwa podczas poruszania się w miejscach publicznych
 • Poznanie nazw instrumentów i sposobów wydobywania z nich dźwięków
 • Wzbogacanie słownika czynnego oo terminy związane z muzyką
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej
 • Utrwalenie poznanej piosenki
 • Uwrażliwienie na dźwięki w otaczającym nas świecie
 • Poznanie etapów powstania ciasta i nazw produktów potrzebnych do jego przygotowania
 • Rozwijanie zmysłu węchu i dotyku
 • Kształtowanie aktywnej postawy badawczej
 • Wzmacnianie wiary we własne siły i możliwości

Temat: Od pomysłu aż po dach.

Termin realizacji: 08 - 12.05.2023

 • Poznanie różnych typów budynków
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania domów ze względu na pełnioną funkcję i budowniczych
 • Opowiadanie pt. „ Nowi sąsiedzi” Barbara Wicher
 • Rozwijanie umiejętności słuchania tekstu literackiego i wypowiadania się na dany temat
 • Nabywanie umiejętności wyciągania i formułowania wniosków
 • Doskonalenie umiejętności dokonywania analizy sylabowej
 • Rozwijanie kreatywności
 • Doskonalenie sprawności ruchowej
 • Poznanie rodzajów domów i zawodów osób zajmujących się budowaniem
 • Wiersz pt. „ Dom z klocków” W. Chotomskiej
 • Poznanie nazw domów budowanych przez zwierzęta
 • Doskonalenie umiejętności matematycznych : klasyfikowania, przeliczania, rozróżniania figur geometrycznych
 • Rozwijanie zasobu słownictwa
 • Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami w sytuacji przegranej
 • Poznanie nazw materiałów budowlanych doskonalenie umiejętności wyciągania wniosków z wysłuchanej historii
 • Doskonalenie umiejętności współpracy
 • Doskonalenie umiejętności konstrukcyjnych
 • Utrwalenie wiedzy dotyczącej budowy domów w świecie ludzi i zwierząt
 • Prace plastyczne zgodne z tematyka tygodnia

Temat: Majowe święta.

Termin realizacji: 02 - 05.05.2023

 • Poznanie nazw  symboli narodowych
 • Zapoznanie z mapą Polski
 • Kształtowanie poczucia przynależności do narodu
 • Rozbudzenie postawy patriotycznej
 • Opowiadanie pt. „ Biało – czerwona flaga” Marta Krzemińska
 • Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania
 • Rozwijanie aparatu mowy
 • Rozpoznawanie, identyfikowanie i podawanie nazw określonych symboli narodowych
 • Wiersz pt. „ Ja symbole inne wolę”
 • Poznanie wybranych miast i stolicy Polski
 • Uwrażliwienie na różnorodność muzyczną poszczególnych regionów Polski
 • Budzenie przywiązania i szacunku do ojczyzny
 • Zapoznanie z wybranymi strojami regionalnymi i tańcami ludowymi
 • Utrwalenie wyglądu flagi Polski i flagi UE oraz hymnu polski
 • Prace plastyczne zgodne z tematyka tygodnia

Temat: Kto nam pomoże ?

Termin realizacji: 24 - 28.04.2023

 • Zapoznanie z sytuacjami wymagającymi interwencji służb ratunkowych
 • Poznanie nazw zawodów z zakresu służb ratunkowych i numeru alarmowego 112
 • Kształtowanie umiejętności odpowiadania na pytania
 • Opowiadanie pt. „ Franek i Maja postanawiają zostać strażakami”
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego
 • Poznawanie zadań policjantów
 • Wiersz pt. „ Policjant” A. Maćkowiaka
 • Wdrażanie do respektowania powszechnie przyjętych praw
 • Poszerzenie i utrwalenie wiadomości na temat pracy strażaka
 • Wiersz pt. „ Strażak” A. Maćkowiaka
 • Zdobycie informacji o pracy lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych
 • Nauka rozpoznawania sytuacji, w których wzywa się pogotowie
 • Ćwiczenie umiejętności wzywania pomocy
 • Kształtowanie umiejętności zachowania się w czasie choroby i korzystania z apteczki
 • Rozwijanie sprawności ruchowej
 • Budowani zaufania do innych
 • Doskonalenie współdziałania w grupie z innymi podczas zabaw i wykonywania zadań
 • Rozwijanie słuchu muzycznego i kształtowanie wrażliwości muzycznej
 • Kształtowanie umiejętności układania i kontynuowania rytmów
 • Utrwalenie znajomości numerów alarmowych i sytuacji, w których ich użycie jest niezbędne
 • Poszerzanie wiedzy na temat służb ratunkowych
 • Prace plastyczne zgodne z tematyka tygodnia

Copyright © 2023 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.