foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Szanowni Rodzice !!!

Nasza placówka jest otwarta dla dla Rodziców dzieci:
- zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
- realizujących zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
-realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
- pełniących służbę w jednostkach zapewniających  bezpieczeństwo i porządek publiczny,
- wykonujących działania ratownicze,
- zatrudnionych w jednostkach organizacji pomocy społecznej w rozumieniu art.6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- zatrudnionych w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art.48 ustawy z dnia 12 marca 2004. o pomocy społecznej,
-zatrudnionych w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym,
-zatrudnionych w placówkach opiekuńczo wychowawczych, opiekuńczo-terapeutycznych,
-zatrudnionych w formach opieki nad dziećmi do lat 3,
zatrudnionych w jednostkach systemu oświaty, o których mowa  w art.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. i realizujących zadania na terenie tych jednostek.
 
W przypadku chęci skorzystania z opieki w placówce prosimy o zgłoszenie dziecka na dyżur i wypełnienie wniosku dotyczącego opieki nad dzieckiem.

AKTUALNIE TRWA REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022
DO NASZEGO PRZEDSZKOLA.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DZIECI W WIEKU OD 2,5 ROKU DO LAT 6 (zerówka).

ODPŁATNOŚĆ NA KOLEJNY ROK SZKOLNY POZOSTAJE BEZ ZMIAN I WYNOSI:

CZESNE DO 5 GODZ. OPIEKI/DZIEŃ = 350 zł/MIESIĄC

CZESNE POWYŻEJ 5 GODZ. OPIEKI/DZIEŃ = 450 zł/ MIESIĄC

KRYTERIUM REKRUTACJI TO KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ !

Uprzejmie prosimy o wpłaty za zajęcia dodatkowe
na wydzielony numer rachunku (rachunek inny niż do wpłat za czesne):

PRZEDSZKOLE PRYWATNE EKO-PARK    PKO BP 51 1020 2892 0000 5302 0479 2257

W tytule prosimy wpisać IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA / RODZAJ ZAJĘĆ

Odpłatność:  TANIEC 120 zł/semestr,
                        KARATE 130 zł/semestr,
                             ROBOTYKA 150 zł/semestr

Pozostałe zajęcia dodatkowe płatne zgodnie z umową z wykonawcą.

Wpłaty prosimy dokonać do końca marca.

Szanowni Rodzice !!!

Przedszkole czynne w godz. 6:30-18:00.

Język angielski Teddy Eddie odbywa się:

poniedziałek  gr. zaawansowana  godz.16:00-16:45

                     gr. początkująca     godz.16:00-16:35

środa            gr. zaawansowana  godz.15:40-16:25

                    gr. początkująca     godz.16:25-17:00

WAŻNE !!!

Informujemy Państwa, iż z dniem 01 Października 2020

dostawca cateringu podniósł cenę za obiad o 0,50 gr.

Pełna stawka żywieniowa za dzień wynosi 14 zł.

 

 

GRAFIK ZAJĘĆ DODATKOWYCH

DZIEŃ ZAJĘCIA GODZINY

 

Poniedziałek

 

PRZEDSZKOLIADA – zaj. ruchowe

-umowa z przedszkoliada .pl

od 9:45
30 min. grupa

JĘZYK ANGIELSKI Teddy Eddie

 – umowa z Educato

16:00-16:45 gr. zaawansowana

16:00-16:35 gr. początkowa

 

Wtorek

 

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

od 9:00-11:00

wszystkie grupy
wymiennie po 30 min.

ZAJĘCIA TANECZNE
z elementami tańca nowoczesnego

- Michael Dance School

13:15-13:45

 

Środa

 

 

KARATE
prowadzący Akademia Karate Trad.

9:00-9:30 gr. starsza

9:30-10:00 gr. młodsza

TENIS

13:00-14:00

wyjazd z przedszkola
o godz. 13:00

JĘZYK ANGIELSKI Teddy Eddie

 – umowa z Educato

15:40-16:25 gr. zaawansowana

16:25-17:00 gr. początkowa

 
Czwartek

RYTMIKA

9:30-11:30

30 min. grupa

JĘZYK ANGIELSKI podstawowy

gr. Misie, Pszczółki Słoneczka od godz. 13:15-14:45 (30 min grupa)

grupa najmłodsza od drugiego półrocza

 

Piątek

 

ROBOTYKA

9 i 23 X, 6 i 20 XI, 4 i 18 XII, 15 i 29 I,
12 i 26 II, 12 i 26 III, 9 i 23 IV, 7 i 21 V, 11 i 18 VI

9:00-10:00

"OTO JA"

cykl zajęć o emocjach
- umowa z Ośrodkiem Akademii Ja

13:00-14:00

 

Zajęcia dodatkowe bezpłatne, w pakiecie czesnego, dla wszystkich dzieci to:

- rytmika (raz w tygodniu 30 min)

- gimnastyka korekcyjna (raz w tyg.)

- angielski podstawowy (raz w tyg.)

Drodzy  Rodzice !!!

Bardzo prosimy o zgłaszanie nieobecności dziecka do godz. 8:00

W przypadku niezgłoszonej nieobecności, rodzice zobowiązani są do poniesienia kosztów zamówionego obiadu.

Prosimy również o przekazywanie informacji, kiedy dziecko po nieobecności wraca do przedszkola .

 

Informacje zgłaszamy pod nr tel:

12 281 02 03   sms - 501 502 458

W tym roku szkolnym korzystamy
Z pakietów książek ,,Planeta dzieci”- wydawnictwo WSiP

Pakiet  4-latka – koszt 110 zł

Pakiet  5-latka – koszt 143 zł

Pakiet 6-latka – koszt 143 zł

Ubezpieczenie - koszt całoroczny 25 zł

Prosimy o wpłatę gotówkową do 30.09

Po przeprowadzeniu ankiety, większość z rodziców

złożyła deklarację o chęci uczestnictwa w zajęciach dodatkowych.

 W związku z tym uprzejmie prosimy o wpis dzieci na listę wybranych zajęć,

która wystawiona jest przed wejściem.

Copyright © 2021 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.