foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat kompleksowy: W kosmosie

Termin realizacji: 19-23.02.2024 

 • utrwalenie pojęć ,, kosmos”, Układ Słoneczny”
 • poszerzenie wiedzy na temat dnia i nocy ( ruch obrotowy) w kontekście astronomicznym
 • zapoznanie i uświadomienie wpływu promieni słonecznych na zachowanie i emocje ludzi
 • budowanie tożsamości ze swoją planetą
 • rozwijanie ciekawości nauką, kosmosem
 • doskonalenie percepcji słuchowej słuchu fonematycznego
 • utrwalenie poznanych liter, doskonalenie umiejętności słuchania i czytania ze zrozumieniem
 • poznanie litery P, p, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej i głoskowej
 • doskonalenie umiejętności przeliczania,  wprowadzenie znaku równości
 • dokonywanie czynności matematycznych w zakresie 10
 • utrwalenie figur geometrycznych i ich szczególnych cech
 • rozwijanie kreatywności, wyobraźni, stymulacja w zakresie integracji sensorycznej.

Temat kompleksowy: Pod ziemią, pod wodą

Termin realizacji: 12-16.02.2024 

 • zapoznanie z naturalnymi zasobami Ziemi
 • doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • wprowadzenie litery W,w, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej
 • zapoznanie z bogactwem życia pod wodą, wprowadzenie pojęcia rafa koralowa; kształtowanie postawy otwartości i ciekawości
 • rozwijanie motoryki dużej i małej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • doskonalenie umiejętności przeliczania, porównywania oraz dokonywania innych czynności matematycznych w zakresie 10
 • kształtowanie umiejętności określenia położenia różnych przedmiotów w przestrzeni
 • utrwalanie wiedzy na temat złóż , kopalni i ich rodzajów
 • wdrażanie do zgodnego współdziałania w grupie
 • zapoznanie z naturalnymi dźwiękami Ziemi
 • rozwijanie wrażliwości na otaczającą nas przyrodę
 • zapoznanie z budową wulkanu, pobudzanie ciekawości przez eksperymentowanie
 • stymulowanie w zakresie integracji sensorycznej.

Temat kompleksowy: Wszystko jest muzyką

Termin realizacji: 05-09.02.2024 

 • Dostrzeganie dźwięków w codziennym życiu
 • Rozpoznawanie i utrwalenie źródeł pochodzenia dźwięków
 • Doskonalenie percepcji słuchowej; słuchu fonematycznego
 • Utrwalenie poznanych liter, doskonalenie umiejętności słuchania i czytania ze zrozumieniem
 • Kształtowanie wrażliwości muzycznej poprzez zabawy muzyczno-rytmiczne, śpiewanie piosenek i improwizacje muzyczne, taniec
 • Poznanie litery N,n, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej i głoskowej
 • Zapoznanie z instrumentami muzycznymi i ich klasyfikacją
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania
 • Poznanie liczby 10, dokonywanie czynności matematycznych w zakresie 10
 • Wprowadzenie pojęcia rytm, rozwijanie umiejętności zapamiętywania i odczytywania rytmów
 • Rozwijanie sprawności  manualnej, koordynacji wzrokowo- ruchowej
 • Doskonalenie umiejętności odwzorowywania
 • Rozwijanie umiejętności łączenia ruchu z muzyką
 • Udział w konkursie piosenki
 • Rozwijanie wyobraźni muzycznej
 • Kształtowanie umiejętności wyrażania emocji poprzez muzykę
 • Pobudzanie dzieci do ekspresji artystycznej, stymulacja w zakresie integracji sensorycznej.

Temat kompleksowy: Karnawał

Termin realizacji: 29.01-02.02.2024 

 • Poznanie zwyczajów karnawałowych w Polsce
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • Doskonalenie percepcji słuchowej; słuchu fonematycznego
 • Poznanie drukowanej i pisanej litery B, b
 • Utrwalenie poznanych liter, doskonalenie umiejętności słuchania i czytania ze zrozumieniem
 • Ćwiczenie umiejętności radzenia sobie z wygraną i porażką podczas gier zespołowych
 • Kształtowanie wrażliwości muzycznej poprzez zabawy muzyczno-rytmiczne, śpiewanie piosenek i improwizacje muzyczne
 • Kształtowanie umiejętności współpracy podczas wspólnego przygotowywania dekoracji na bal karnawałowy
 • Poznanie drukowanej i pisanej cyfry 0, utrwalanie poznanych cyfr
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania, kształtowanie pojęcia liczby 0, 9 w aspekcie kardynalnym, porządkowym, miarowym, graficznym)
 • Rozwijanie sprawności  manualnej, koordynacji wzrokowo- ruchowej, doskonalenie umiejętności odwzorowywania
 • Zapoznanie z tradycją tłustego czwartku
 • Rozwijanie umiejętności łączenia ruchu z muzyką
 • Czynny udział w organizacji Balu karnawałowego.

Temat kompleksowy: Sporty zimowe

Termin realizacji: 08-12.01.2024 

 • Poznanie sposobów ochrony przed zimnem zasad bezpiecznych zimowych zabaw
 • Wdrażanie zasad sportowego zachowania
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania własnych uczuć
 • Zachęcanie do zachowania postawy fair play podczas zabawy
 • Rozwijanie motoryki dużej i małej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • Poznanie drukowanej i pisanej litery U, u, rozwijanie słuchu fonematycznego
 • Wdrażanie do zachowania zasad bezpieczeństwa podczas uprawiania sportów zimowych
 • Poznanie cyfry 8, drukowanej i pisanej
 • Kształtowanie pojęcia liczby 8 w aspekcie kardynalnym, porządkowym, miarowym, graficznym, ćwiczenia matematyczne
 • Rozwijanie logicznego myślenia poprzez wyciąganie wniosków z eksperymentu
 • Doskonalenie umiejętności czytania
 • Rozwijanie umiejętności wyrażania się poprzez sztukę

Temat kompleksowy: Nadchodzi Nowy Rok

Termin realizacji: 02-05.01.2024 

 • Poznanie wybranych zwyczajów związanych z żegnaniem starego roku i witaniem nowego
 • Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • Zachęcanie do celebrowania ważnych wydarzeń w gronie rodziny
 • Poznanie drukowanej i pisanej litery L, l rozwijanie słuchu fonematycznego
 • Rozwijanie motoryki dużej i małej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • Ukazywanie rytmiczności występowania dnia i nocy
 • Poznanie cyfry 7 pisanej i drukowanej
 • Kształtowanie pojęcia liczby 7 w aspekcie kardynalnym, porządkowym, miarowym , graficznym
 • Utrwalenie nazw dni tygodnia, dostrzeganie rytmu w następowaniu po sobie dni tygodnia
 • Zapoznanie z cyklicznością pór roku i nazwami miesięcy
 • Rozpoznawanie cech pór roku, usystematyzowanie wiadomości związanych z czasem i jego przemijaniem
 • Poszerzanie doświadczeń plastycznych

Copyright © 2024 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.