foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Wszystko jest muzyką.

Termin realizacji: 30.01 - 03.02.2023

 • Rozpoznawanie i utrwalanie źródeł pochodzenia dźwięków
 • Uświadamianie roli dźwięków w życiu człowieka
 • Rozwijanie percepcji słuchowej
 • Utrwalenie nazw emocji
 • Rozwijanie wrażliwości muzycznej
 • Kształtowanie wrażliwości na dźwięki
 • Dostrzeganie dźwięków otoczenia
 • Utrwalenie zasad pozytywnej komunikacji
 • Ćwiczenia grafomotoryczne przygotowujące do pisania
 • Poznanie drukowanej i pisanej litery N,n
 • Rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej i głoskowej
 • Zapoznanie z instrumentami muzycznymi i ich klasyfikacją ze względu na źródło dźwięku
 • Utrwalanie nazw instrumentów
 • Poznanie liczby 10
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania, porównywania oraz innych czynności matematycznych w zakresie 10
 • Wprowadzenie pojęcia rytm
 • Rozwijanie umiejętności zapamiętywania i odczytywania rytmów
 • Rozwijanie umiejętności wyrażania emocji poprzez muzykę
 • Pobudzanie dzieci do ekspresji artystycznej
 • Stymulacja w zakresie integracji sensorycznej
 • Rozwijanie umiejętności i zdolności plastycznych

Temat: Karnawał.

Termin realizacji: 23 - 27.01.2023

 • Poznanie zwyczajów karnawałowych w Polsce i na świecie
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • Kształtowanie pozytywnych cech charakteru oraz empatii
 • Uwrażliwianie na potrzeby drugiego człowieka
 • Ćwiczenia grafomotoryczne przygotowujące do pisania
 • Poznanie drukowanej i pisanej litery B,b
 • Utrwalenie poznanych liter
 • Doskonalenie umiejętności słuchania i czytania ze zrozumieniem
 • Rozwijanie słuchu fonematycznego
 • Doskonalenie umiejętności czytania
 • Rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo ruchowej
 • Wdrażanie do zachowania ciszy podczas wykonywanych zadań i ćwiczeń
 • Poznanie drukowanej i pisanej cyfry 0
 • Utrwalenie poznanych cyfr
 • Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia
 • Doskonalenie umiejętności odwzorowywania
 • Kształtowanie pojęcia liczby w aspekcie kardynalnym i porządkowym
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania
 • Zachęcanie do aktywnego udziału w zabawach muzycznych
 • Wzmacnianie wiary we własne możliwości
 • Przedszkolna zabawa karnawałowa

Temat: Dzień Babci i Dziadka.

Termin realizacji: 16 - 20.01.2023

 • Poznanie zasad sportowego zachowania i postawy fair play
 • Poznanie znaczenia słowa „szacunek” w odniesieniu do osób starszych
 • Dostrzeganie wartości rodziny
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • Kształtowanie pozytywnych cech charakteru
 • Uwrażliwianie na potrzeby osób starszych
 • Utrwalanie nazw członków rodziny
 • Ćwiczenia grafomotoryczne przygotowujące do pisania
 • Poznanie drukowanej i pisanej litery S,s
 • Układanie prostych wyrazów z liter
 • Poszerzanie słownika obcojęzycznego
 • Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
 • Rozwijanie słuchu fonematycznego
 • Doskonalenie umiejętności czytania
 • Rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo ruchowej
 • Poznanie drukowanej i pisanej cyfry 9
 • Kształtowanie pojęcia liczby w aspekcie kardynalnym i porządkowym
 • Doskonalenie umiejętności liczenia
 • Zachęcanie do aktywnego udziału w zabawach muzycznych
 • Tworzenie prezentów dla dziadków
 • Poszerzanie doświadczeń plastycznych

Temat: Sporty zimowe.

Termin realizacji: 09 - 13.01.2023

 • Poznanie zasad sportowego zachowania i postawy fair play
 • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania własnych uczuć
 • Usystematyzowanie wiadomości związanych ze sportami zimowymi
 • Poznanie historii flagi olimpijskiej
 • Poznanie drukowanej i pisanej litery u.U,
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
 • Rozwijanie słuchu fonematycznego
 • Doskonalenie umiejętności tworzenia zdań
 • Wdrażanie do zachowania ostrożności podczas uprawiania sportów zimowych
 • Poznanie cyfry 8 drukowanej i pisanej
 • Doskonalenie umiejętności odwzorowywania
 • Wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich
 • Rozwijanie logicznego myślenia poprzez wyciąganie wniosków z przeprowadzonych eksperymentów
 • Doskonalenie umiejętności czytania
 • Rozwijanie wyobraźni i umiejętności wyrażania się przez sztukę
 • ćwiczenia grafomotoryczne
 • kształtowanie umiejętności wokalnych i poczucia rytmu
 • zachęcanie do wspólnego spędzania czasu na zabawie

Temat: Nadchodzi  nowy rok.

Termin realizacji: 02 - 05.01.2023

 • Poznanie wybranych zwyczajów związanych z żegnaniem starego roku i witaniem nowego
 • Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
 • Rozmowa na temat różnych rodzajów zegarów oraz zastosowania zegara słonecznego
 • Ukazanie rytmiczności następowania po sobie dni i nocy
 • Dostrzeganie rytmu w następowaniu po sobie dni tygodnia
 • Zapoznanie z cyklicznością pór roku i nazwami miesięcy
 • Usystematyzowanie wiadomości związanych z czasem i jego przemijaniem
 • Poznanie cech pór roku i zjawisk atmosferycznych
 • Utrwalenie nazw dni tygodnia
 • Zachęcanie do celebrowania ważnych wydarzeń w gronie rodzinnym
 • Wycinanie i układanie historyjki obrazkowej
 • Zabawy rozwijające precyzję ruchów ciała oraz równowagę i celność
 • Poznanie drukowanej i pisanej litery L,l
 • Przeliczanie sylab w nazwach obrazków
 • Rozwijanie słuchu fonematycznego
 • Poznanie cyfry 7
 • Kształtowanie pojęcia liczby 7 w aspekcie kardynalnym, porządkowym, miarowym i graficznym
 • Zabawy matematyczne
 • Budowanie wiary we własne siły
 • Poszerzanie doświadczeń plastycznych
 • Doświadczenia matematyczne dotyczące określania ilości

Temat: Hej, kolęda,kolęda!

Termin realizacji: 27 - 30.12.2022

 • Poznanie pojęcia „życzliwość „ na podstawie opowiadanie i różnych przykładów
 • Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i wyciągania wniosków na podstawie zachowań
 • Rozwijanie umiejętności empatycznego wyrażania swoich emocji i traktowania innych
 • Poznanie wartości obdarowywania innych oraz wspólnie spędzonego czasu
 • Rozmowa na temat wartości rodziny i osób najbliższych
 • Uwrażliwianie dzieci na los drugiego człowieka
 • Utrwalenie wiadomości na temat Świąt Bożego Narodzenia
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania
 • Utrwalenie nazw figur geometrycznych
 • Ćwiczenie pamięci
 • Ukazywanie wartości własnoręcznie przygotowanego upominku
 • Wspólna wigilia
 • Wspólne kolędowanie
 • Układanie życzeń świątecznych
 • Kolorowanie i rysowanie świątecznych obrazków

Copyright © 2023 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.