foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Od pomysłu aż po dach. 

Termin realizacji: 06-10.05.2024 

 • Zapoznanie z pojęciem współpraca.
 • Uzmysławianie wartości domu.
 • Rozwijanie zdolności artykulacyjnych.
 • Doskonalenie umiejętności współpracy.
 • Zapoznanie z pracą murarza.
 • Rozwijanie umiejętności językowych i motoryki małej.
 • Wdrażanie do zgodnej współpracy.
 • Poznanie domów niektórych zwierząt.
 • Rozwijanie umiejętności kontynuowania rytmów i przeliczania.
 • Kształtowanie szacunku dla zwierząt.
 • Uwrażliwianie na muzykę klasyczną.
 • Rozwijanie motoryki małej.
 • Wdrażanie dzieci do uczestnictwa w zabawach ruchowych przy muzyce.
 • Utrwalenie informacji o domach ludzi i zwierząt.
 • Rozwijanie percepcji słuchowej i zdolności manualnych.
 • Rozwijanie wrażliwości sensorycznej.

Copyright © 2024 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.