foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Kto nam pomoże? 

Termin realizacji: 22-26.04.2024 

 • Zapoznanie z zawodem strażaka i numerem alarmowym 112.
 • Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i odpowiadania na pytania.
 • Budowanie wiedzy o świecie.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej.
 • Poznanie pracy policjanta.
 • Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania czytanego wiersza.
 • Rozwijanie umiejętności budowania wiedzy o świecie.
 • Budowanie wypowiedzi.
 • Wdrażanie do respektowania powszechnie przyjętych praw.
 • Ćwiczenie umiejętności wzywania pomocy na wypadek pożaru.
 • Zapoznanie z podstawowym wyposażeniem strażaków.
 • Uczenie szacunku dla pracy strażaka. Wdrażanie do uczestnictwa w zabawach ruchowych.
 • Nauka śpiewania piosenki.
 • Zaznajomienie z pracą lekarza i pielęgniarki.
 • Poszerzanie wiedzy o świecie.
 • Doskonalenie umiejętności reagowania na polecenia N.
 • Rozwijanie sprawności manualnej i umiejętności wezwania pomocy w razie wypadku.
 • Rozwijanie wrażliwości sensorycznej.
 • Budzenie wrażliwości na drugiego człowieka.

Copyright © 2024 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.