foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Hej, kolęda, kolęda!

Termin realizacji: 18-22.12.2023 

 • Utrwalenie wybranych tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
 • Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.
 • Rozwijanie tężyzny fizycznej.
 • Zachęcanie do życzliwości wobec siebie nie tylko od święta.
 • Poznanie postaci Świętego Mikołaja i jego pomocników – elfów.
 • Rozwijanie umiejętności koncentracji na słowie czytanym.
 • Rozwijanie słuchu fonematycznego.
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i percepcji wzrokowej.
 • Wdrażanie do uważnego słuchania poleceń.
 • Utrwalenie nazw figur geometrycznych: trójkąt, koło.
 • Doskonalenie umiejętności klasyfikacji.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania.
 • Doskonalenie umiejętności odwzorowywania.
 • Dostrzeganie naprzemienności w tworzeniu rytmu.
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w trakcie zabaw kierowanych i swobodnych w sali i ogrodzie.
 • Poznanie historii narodzin Jezusa i wybranej kolędy.
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych.
 • Ukazanie piękna utworów muzycznych opowiadających o świętach Bożego Narodzenia.
 • Utrwalanie wiadomości na temat świąt Bożego Narodzenia.
 • Wdrażanie do koncentrowania uwagi na słowie czytanym.
 • Rozwijanie logicznego myślenia.
 • Dostarczanie wrażeń sensorycznych.
 • Rozwijanie motoryki małej i wyobraźni.
 • Ukazywanie wartości własnoręcznie przygotowanego upominku.

Copyright © 2024 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.