foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Nadchodzi Nowy Rok!

Termin realizacji: 02-05.01.2024 

 • Poznanie funkcji zegara i wybranych zwyczajów związanych z żegnaniem starego roku i witaniem nowego.
 • Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do celebrowania ważnych wydarzeń w gronie rodzinnym.
 • Poznanie czynności wykonywanych w dzień i w nocy.
 • Dostrzeganie rytmu w następowaniu po sobie dnia i nocy.
 • Wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich.
 • Rozwijanie sprawności manualnej, doskonalenie umiejętności klasyfikacji.
 • Przełamywanie egocentryzmu poprzez tworzenie wspólnej pracy.
 • Zapoznanie z nazwami dni tygodnia.
 • Doskonalenie umiejętności logicznego myślenia.
 • Rozwijanie kreatywności.
 • Doskonalenie umiejętności liczenia i klasyfikowania.
 • Rozwijanie umiejętności słuchania,.
 • Doskonalenie umiejętności odwzorowywania.
 • Rozbudzanie ciekawości poznawczej.
 • Poznanie zjawiska cyklicznego występowania miesięcy i poznanie cech charakterystycznych pierwszego miesiąca roku.
 • Umuzykalnianie dzieci.
 • Rozwijanie tężyzny fizycznej.
 • Zachęcanie do wspólnego spędzania czasu na zgodnej zabawie.
 • Poznanie cech pór roku i zjawiska ich rytmiczności.
 • Poszerzanie doświadczeń plastycznych.
 • Usystematyzowanie wiadomości związanych z czasem i jego przemijaniem.
 • Zdobywanie nowych wiadomości za pomocą poznania wielozmysłowego.
 • Zachęcanie do zgodnej współpracy podczas wykonywania pracy plastycznej i zabaw.

Copyright © 2024 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.