foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Przygotowania do świąt.

Termin realizacji: 19 - 23.12.2022

 • Poznanie wybranych tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia
 • Zachęcanie do pomagania rodzicom podczas przygotowań do świąt
 • Opowiadanie Marty Krzemińskiej pt. „ Idą święta”
 • Wdrażanie do niesienia pomocy smutnym i samotnym
 • Rozwijanie mowy komunikatywnej i logicznego myślenia
 • Rozwijanie sprawności ruchowej
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na wskazany temat werbalnie , a także przez pracę plastyczną , gest i mimikę
 • Wdrażanie do uważnego słuchania słowa czytanego
 • Wiersz pt. „ Kolęda” i rozmowa na temat jego treści
 • Poznanie charakterystycznych potraw wigilijnych
 • Doskonalenie umiejętności klasyfikowania i liczenia w zakresie 4
 • Rozwijanie umiejętności odwzorowywania
 • Doskonalenie umiejętności sprawnego łączenia wspólnego koła
 • Poznanie piosenki o świątecznej tematyce
 • Poznanie miejsca pozyskiwania choinek i wyglądu różnych ozdób choinkowych
 • Rozwijanie poczucia rytmu i wrażliwości muzycznej
 • Kształtowanie sprawności manualnej
 • Poszerzanie doświadczeń plastycznych
 • Zachęcanie do starannego wykonywania prac plastycznych.

Temat: Zima tuż - tuż.

Termin realizacji: 12 - 16.12.2022

 • Poznanie sposobów ochrony przed zimnem
 • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania części ubioru i podawania ich nazw
 • Zachęcanie do dbania o własne zdrowie poprzez pamiętanie o odpowiednim ubiorze
 • Opowiadanie B. Wicher pt. „ Uśmiechnięty bałwanek”
 • Rozwijanie sprawności ruchowej
 • Kształtowanie prawidłowej postawy ciała
 • Ćwiczenie ruchów w wolnym tempie i o dużym ciężarze
 • Zabawy ze śniegiem na świeżym powietrzu
 • Poznanie cech zimowego krajobrazu
 • „Gwiazdo, gwiazdeczko” wiersz T. Chudego
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • Rozwijanie wyobraźni
 • Rozwijanie motoryki
 • Wdrażanie do zachowania estetyki pracy i porządku w miejscu pracy
 • Poznanie figury geometrycznej – trójkąta
 • Utrwalenie znajomości pojęć dotyczących wielkości (duży, mały)
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania
 • Kształtowanie umiejętności odwzorowywania i dostrzegania naprzemienności (w dialogu, w tworzeniu rytmu)
 • Wdrażanie do dokładnego obserwowania otoczenia
 • Poznanie utworu muzyki klasycznej
 • Doskonalenie słuchu muzycznego
 • Uwrażliwienie na piękno muzyki klasycznej
 • Poznanie właściwości śniegu i lodu
 • Doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej i dotykowej
 • Kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków z obserwowanej rzeczywistości
 • Prace plastyczne zgodne z tematem tygodnia.

Temat: Wiadomość z daleka.

Termin realizacji: 05 - 09.12.2022

 • Poznanie zawodów: listonosza i kuriera
 • Wyrabianie postawy szacunku wobec osób pracujących w różnych zawodach
 • Opowiadanie M. Krzemińskiej pt. „ List do Świętego Mikołaja”
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na kreślony temat
 • Poznanie tradycji związanych z mikołajkami
 • Rozwijanie sprawności fizycznej
 • Zapoznanie się z funkcjami i wyglądem telefonu stacjonarnego i smartfona
 • Utrwalenie znajomości imienia i nazwiska
 • Wdrażanie do słuchania utworów literackich
 • Utrwalenie znajomości pojęć duży i mały
 • Rozwijanie umiejętności różnicowania przedmiotów ze względu na wielkość
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania
 • Kształtowanie umiejętności odwzorowywania
 • Rozwijanie słuchu fonematycznego
 • Poznanie budowy piosenki
 • Zapoznanie z instrumentem dętym – trąbka oraz symbolem Poczty Polskiej
 • Rozwijanie wrażliwości i pamięci muzycznej
 • Wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas różnych aktywności
 • Rozwijanie zmysłów ( dotyku, wzroku)
 • Wzmacnianie poczucia własnej wartości
 • Rozwijanie sprawności manualnej
 • Prace plastyczne zgodne z tematem tygodnia.

Temat: Nasze ciało.

Termin realizacji: 28.11 - 02.12.2022

 • Poznanie i utrwalenie nazw części ciała
 • Zachęcanie do uważnego obserwowania swojego ciała
 • Poznanie zawodu lekarza
 • Opowiadanie B. Wicher „Mali lekarze”
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji
 • Rozwijanie  sprawności ruchowej
 • Poznanie dotyku jako narzędzia badania właściwości przedmiotów
 • Doskonalenie słuchu fonematycznego i umiejętności słuchania ze zrozumieniem
 • Usprawnianie motoryki małej
 • Rozwijanie zmysłu dotyku
 • Poznanie zasad utrzymania higieny jamy ustnej
 • Poznanie zawodu stomatologa
 • Poznanie produktów zdrowych dla zębów
 • Kształtowanie nawyku mycia zębów
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikacji
 • Kształtowanie umiejętności odwzorowywania
 • Poznanie nazw różnych aktywności fizycznych
 • Rozwijanie słuchu muzycznego i umiejętności wokalnych
 • Nabieranie wiary we własne umiejętności muzyczne
 • Poznanie wybranych zasad zdrowego odżywiania
 • Prace plastyczne zgodne z tematem tygodnia.

Temat: Przygotowania do zimy.

Termin realizacji: 21 - 25.11.2022     

 • Poszerzenie wiedzy na temat zwierząt leśnych i ich nawyków żywieniowych
 • Poznanie zasad zachowania się w lesie
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i wypowiadania się na określony temat
 • Rozwijanie sprawności ruchowej
 • Wdrażanie do bycia odpowiedzialnym za przyrodę
 • Opowiadanie pt. „ Karmnik dla ptaków ”M. Krzemińskiej
 • Zdobycie podstawowych wiadomości na temat przygotowań do zimy wiewiórki i niedźwiedzia i utrwalenie wiadomości
 • Rozwijanie umiejętności podziału słów na sylaby
 • Kształtowanie sprawności manualnej
 • Doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 5
 • Wdrażanie do współdziałania w zabawie ruchowej
 • Poszerzanie wiedzy na temat ptaków
 • Kształtowanie umiejętności określania położenia obiektów w przestrzeni
 • Wzmacnianie wiary we własne możliwości
 • Poznanie piosenki z repertuaru dziecięcego
 • Rozwijanie słuchu i pamięci muzycznej
 • Poznanie zwyczajów jeża i jego przygotowań do snu zimowego
 • Pobudzanie zmysłów
 • Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia
 • Prace plastyczne zgodne z tematem tygodnia.

Temat: W świecie wyobraźni.

Termin realizacji: 14 - 18.11.2022

 • Zapoznanie z pojęciem „wyobraźnia”
 • Doskonalenie umiejętności wyrażania myśli gestem
 • Rozwijanie wrażliwości zapachowej, sensorycznej, nauka relaksacji
 • Kształtowanie wrażliwości i umiejętności odróżniania fikcji od rzeczywistości
 • Opowiadanie B. Wicher pt. „ Kto widział pieska w kratkę?”
 • Poszerzanie zasobu słownictwa
 • Rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego
 • Poznanie pojęcia marzenie
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania, świadomości fonologicznej
 • Rozwijanie wyobraźni i umiejętności współpracy
 • Kształtowanie orientacji w przestrzeni
 • Poznanie nazw niektórych instrumentów i sposobu grania na nich nauka rożnych form ekspresji muzycznej
 • Rozpoznani niektórych zapachów i podawanie ich nazw
 • Kształtowanie umiejętności zadawania pytań i logicznego myślenia
 • Prace plastyczne zgodne z tematyka tygodnia.

Copyright © 2023 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.